Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które umożliwiają identyfikacje osoby, która składa podpis, weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego i niekwalifikowanego.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40