O kredycie

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, zakup surowców i półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Korzyści

Korzyści:

  • kredyt długoterminowy z możliwością zastosowania karencji w spłacie kapitału do 2 lat
  • udział własny Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi co najmniej 20% wartości netto przedsięwzięcia
  • w szczególnych przypadkach Bank dopuszcza możliwość refinansowania 50% nakładów inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, udokumentowanych: fakturami, wzrostem majątku trwałego w bilansie firmy, wyceną rzeczoznawcy
  • okres kredytowania nie powinien być dłuższy niż okres amortyzacji majątku sfinansowanego kredytem. W uzasadnionych przypadkach np. przy przyspieszonej amortyzacji, okres kredytowania może być wydłużony maksymalnie do 1,5 okresu amortyzacji

Jak otrzymać kredyt

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasi pracownicy pomogą dokonać właściwego wyboru produktu kredytowego.

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście w placówce Banku.

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40