tarcza

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że od dnia 29.04 br. od godziny 18:00 Klienci naszego Banku mogą składać wnioski o przyznanie subwencji wyłącznie za pomocą bankowości internetowej. Bank będzie tą drogą poświadczać tożsamość Klienta. Wszelkie informacje związane z Programem są dostępne na stronie  https://pfr.pl/

KOMUNIKAT

Zapraszamy w dni robocze do placówek Banku, które otwarte będą w miesiącu czerwcu w następujących godzinach:

 • Oddział Banku w Wieliczce przy ul. Kilińskiego 2 będzie czynny w godzinach od 7.30 do 16.30
 • Filia przy pl. Kościuszki 1 będzie czynna w godzinach od 8.00 do 15.30
 • Filia przy ul. Wincentego Pola 4B będzie czynna w godzinach od 8.00 do 15.30
 • Filia w Węgrzcach Wielkich będzie czynna w godzinach od 8.00 do 15.30
 • Filia w Krakowie – Nowej Hucie będzie czynna w godzinach od 8.00 do 15.30
 • Oddział Banku w Kłaju, Kłaj 654 będzie czynny w poniedziałki, środy i piątki od 7.30 do 16.00, we wtorki i czwartki od 7.30 do 14.00
 • Oddział Banku w Myślenicach, Rynek 16 będzie czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00 z przerwą od 13.00 do 13.15
 • Filia przy ul. Rynek 8/9 będzie czynna w poniedziałki od 9.00 do 16.30, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00
 • Oddział Banku w Niepołomicach, ul. Kościuszki 20 będzie czynny w godzinach od 7.30 do 14.00
 • Filia przy ul. Szeroka 1 będzie czynna w godzinach od 7.00 do 17.00
 • Filia w Zabierzowie Boch., Zabierzów Bocheński 53 będzie czynna w godzinach od 8.00 do 15.00
 • Oddział Banku w Krakowie, ul. Wodna 2 będzie czynny od 8.15 do 15.30
 • Oddział Banku w Krakowie, ul. Wysłouchów 4 będzie czynny od poniedziałku do wtorku w godz. od 10.30 do 18.00 oraz od środy do piątku w godz. 8.00 do 15.30
 • Filia w Krakowie, ul. Balicka 263 będzie czynna w każdym tygodniu od środy do piątku w godzinach 8.00 do 15.30. W poniedziałki i wtorki Filia będzie nieczynna
 • Oddział Banku w Gdowie, Rynek 106 będzie czynny od 7.45 do 15.00

Uprzejmie informujemy, iż w kolejne soboty czerwca wszystkie placówki Banku będą nieczynne.

Informujemy, iż w związku z kolejnym obniżeniem stawek depozytów na rynku finansowym, nastąpi zmiana oprocentowania produktów depozytowych:

 1. Klienci indywidualni:
  1) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe w złotych (link: https://www.mbsw.pl/rachunki/rachunek-oszczednosciowy-efekt-plus#/oprocentowanie)
  2) Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych (link: https://www.mbsw.pl/lokaty/lokata-standard#/oprocentowanie)
  3) Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych – zakładane przez Internet (link: https://www.mbsw.pl/lokaty/lokata-zakladana-przez-internet#/oprocentowanie)
  4) Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych – ZYSK (link: https://www.mbsw.pl/lokaty/lokata-zysk#/oprocentowanie)
  5) Rachunki terminowych lokata oszczędnościowych 12 miesięcznych o progresywnym oprocentowaniu (link: https://www.mbsw.pl/lokaty/lokata-o-progresywnym-oprocentowaniu#/oprocentowanie)
  6) Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych o oprocentowaniu zależnym od stawek rynku międzybankowego (link: https://www.mbsw.pl/lokaty/lokata-o-oprocentowaniu-zaleznym-od-wibid#/oprocentowanie)
  7) Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych (link: https://www.mbsw.pl/lokaty/lokata-walutowa#/oprocentowanie)
 2. Klienci instytucjonalni:
  1) Rachunki lokat terminowych w złotych – zakładanych przez Internet (link: https://www.mbsw.pl/lokaty-firmy/lokata-zakladana-przez-internet#/oprocentowanie)
  2) Rachunki lokat terminowych w złotych (link: https://www.mbsw.pl/lokaty-firmy/lokata-standard#/oprocentowanie)
  3) Rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych (link: https://www.mbsw.pl/lokaty-firmy/lokata-walutowa#/oprocentowanie)

------------------------------------------------------
Produkty depozytowe wycofane z oferty:
Lokaty 1 dniowe zakładane do 5.01.2012 r. z 0,30% do 0,05%.

Szanowni Klienci

Zauważalne jest, że w tym trudnym okresie większość klientów przy kasach banku to osoby starsze – nasi kochani seniorzy, dla których jest niebywale ważnym opłacenie na czas rachunku za prąd, czynsz, telefon itp., a którzy w zdecydowanej większości nie mają dostępu do płatności internetowych czy też mobilnych.

KOMUNIKAT BANKU

Małopolski Bank Spółdzielczy w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19 umożliwia nieodpłatne zawieranie aneksów w zakresie prolongaty:
3 rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w odniesieniu do kredytów dla osób fizycznych;
6 rat kapitałowych w odniesieniu do kredytów na działalność gospodarczą.

Warunkiem zastosowania w/w prolongaty jest uzasadnienie wpływu pandemii koronawirusa na brak możliwości spłaty kredytu.

Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed oszukańczymi ogłoszeniami związanymi np. potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko koronawirusowi COVID-19, czy przejęciem przez NBP środków klientów zdeponowanych w bankach jako tzw. „rezerw krajowych NBP”.

Czytaj więcej...RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. W Małopolskim Banku Spółdzielczym dane klientów i podmiotów współpracujących podlegają szczególnej ochronie. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o zasadach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz przysługujących prawach wynikających z RODO.

Informacje dotyczące RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MBSmobile
 
1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji MBSmobile.
2. Login Użytkownika, informacje o producencie oraz modelu urządzenia przesyłane są do Banku
podczas procesu parowania w celu jego identyfikacji w systemie bankowości elektronicznej.
3. Po zakończeniu procesu parowania urządzenia, przechowywana jest na nim nazwa profilu
zdefiniowana przez Użytkownika aplikacji.
4. Transmisja danych pomiędzy aplikacją MBSmobile a Bankiem jest w pełni szyfrowana przy użyciu
bezpiecznych algorytmów szyfrujących.
5. Aplikacja MBSmobile nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych, które
mogłyby umożliwić osobie postronnej identyfikację Użytkownika aplikacji.
6. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej polityki prywatności, należy niezwłocznie
odinstalować aplikację.
 
Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40