O koncie

Lokata pozwala na efektywne zagospodarowanie wolnych środków w PLN.

Dostępne okresy lokacyjne i minimalne kwoty lokat:

 • 2, 4, 5, 7, 14, 21 dni (minimalny wkład 15.000 PLN)
 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 24 miesiące (minimalny wkład 1.000 PLN)

Korzyści

LOKATA STANDARD

 • waluta lokaty: Polski złoty (PLN)
 • oprocentowanie: zmienna stopa procentowa
 • bezpieczeństwo zdeponowanych środków
 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku
 • brak opłat za wpłaty i wypłaty
 • pewny zysk z założonej lokaty
 • możliwość bezpłatnego ustanowienia pełnomocnictw do rachunku

Ważne dokumenty

Niepodjęcie środków w wyznaczonym terminie, skutkuje automatycznym przedłużeniem na ten sam okres lokacyjny.

Z rachunku terminowych lokat nie dokonuje się częściowych wypłat i nie przyjmuje dopłat w trakcie trwania zadeklarowanego okresu lokacyjnego.

W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego okresu przechowywania środków pieniężnych na lokacie, za okres przetrzymania przysługują odsetki w wysokości 50% oprocentowania obowiązującego dla rachunków oszczędnościowych Klientów indywidualnych w złotych polskich, naliczonego do dnia poprzedzającego dzień wypłaty.

Środki na rachunkach objęte są gwarancjami określonymi w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Jak otworzyć

W naszej ofercie każdy znajdzie rachunek dostosowany do potrzeb swojej działalności.

Założenie konta jest proste. Nasi pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji i chętnie pomogą w doborze odpowiedniego dla indywidualnych potrzeb rachunku.

 1. Wybierz najbliższą placówkę.
  Zabierz ze sobą dowód osobisty oraz dokumenty dostosowane do statusu prawnego i charakteru prowadzonej działalności.
  Lista placówek
 2. Wybierz dogodną dla siebie ofertę i warunki
 3. Podpisz przygotowaną umowę i korzystaj z wygody jakie oferuje konto.

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasi doradcy pomogą Ci dokonać właściwego wyboru.

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40