O Kredycie


Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie krótkoterminowych potrzeb związanych z działalnością gospodarczą lub rolniczą.

Dla Klientów, którzy na dzień złożenia wniosku nie korzystają z kredytu obrotowego w rachunku kredytowym.

Korzyści

Korzyści dla Firmy:

 • kwota kredytu do 100.000,00 zł z zastrzeżeniem, iż kwota nie może przekroczyć:
  -  30% przychodów za ostatni rok obrotowy  
  lub
  - średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 3 miesięcy lub w przypadku podmiotu prowadzącego działalność sezonową średnich wpływów na rachunek bieżący uwzględniających cykl produkcyjny podmiotu
 • okres kredytowania do 36 miesięcy z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • spłata w ratach miesięcznych, kwartalnych lub dopasowanych do cyklu obrotowego działalności
 • odsetki płatne w okresach miesięcznych
 • kredyt w formie linii kredytowej ma charakter kredytu odnawialnego – może być wielokrotnie wykorzystywany a każda wpłata na rachunek bieżący zmniejsza zadłużenie
 • szybki dostęp do środków pieniężnych
 • decyzja kredytowa w 48 h

Jak otrzymać kredyt

Potrzebujesz więcej informacji?

Nasi pracownicy pomogą dokonać właściwego wyboru produktu kredytowego.

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście w placówce Banku.

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40