mobile newsPodajemy do informacji Politykę prywatności aplikacji MBSmobile.

POLITYKA PRYWATNOŚCI BANKOWEJ APLIKACJI MBSmobile

Małopolskiego Banku Spółdzielczego

 

 

 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji MBSmobile.
 1. Małopolski Bank Spółdzielczy dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z bankowej aplikacji mobilnej MBSmobile.
 1. Kompatybilność naszej aplikacji:
 • na urządzenia z systemem operacyjnym iOS
 • na urządzenia z systemem operacyjnym Android
 1. Przebieg procesu parowania aplikacji z kontem internetowym.
 • Login Użytkownika, informacje o producencie oraz modelu urządzenia przesyłane są do Banku podczas procesu parowania w celu jego identyfikacji w systemie bankowości elektronicznej.
 • Po zakończeniu procesu parowania urządzenia, przechowywana jest na nim nazwa profilu zdefiniowana przez Użytkownika aplikacji.
 1. Dane przechowywane na urządzeniu mobilnym.
 • Identyfikator profilu użytkownika generowany po stronie Banku w procesie parowania urządzenia mobilnego.
 • Unikalny identyfikator sesji użytkownika generowany po stronie Banku w procesie logowania do aplikacji mobilnej.
 1. Wdrożone zabezpieczenia.
 • Do komunikacji pomiędzy aplikacją mobilną a systemem Banku wykorzystywane są mechanizmy szyfrujące – do zabezpieczenia łączności.
 • Weryfikacja integralności aplikacji – zabezpiecza przed modyfikacją aplikacji.
 • Weryfikacja integralności sieciowej – zabezpiecza przed nieautoryzowanym wejściem.
 • Wykrywanie nakładki ekranowej – zabezpiecza przed złośliwym oprogramowaniem na urządzeniu mobilnym.
 • Weryfikacja modyfikacji fabrycznych ustawień urządzenia – sprawdza, czy na urządzeniu mobilnym przełamano fabryczne ustawienia bezpieczeństwa (tzw. root lub jailbreak). W takiej sytuacji, nasza aplikacja przesyła do Banku taką informację, którą analizujemy pod kątem bezpieczeństwa transakcji.
 • Zablokowanie możliwości tworzenia automatycznych zrzutów ekranu – ekrany po zalogowaniu do aplikacji (czyli z potencjonalnymi danymi wrażliwymi) mają zablokowane robienie zrzutów ekranu.
 1. Dostęp do zasobów urządzenia jaki może mieć nasza aplikacja.

Korzystając z aplikacji mobilnej, użytkownik może wyrazić zgodę na dostęp do następujących zasobów:

 • Uruchomienie usługi na pierwszym planie.
 • Odbieranie powiadomień.
 • Pełny dostęp do sieci.
 • Odbieranie danych z Internetu.
 • Wyświetlanie połączeń sieciowych.
 • Sterowanie wibracjami.
 • Zapobieganie przejścia urządzenia w stan uśpienia.
 • Używanie czytnika linii papilarnych i/lub FaceId.
 1. Informacje jakie może zbierać nasza aplikacja.

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług oraz diagnostyki pozyskiwane są następujące anonimowe informacje:

 • System operacyjny urządzenia mobilnego.
 • Typ urządzenia mobilnego.
 • Wersja naszej aplikacji mobilnej.
 • Wykorzystywany język na urządzeniu mobilnym.
 • Kliknięcia w elementy naszej aplikacji mobilnej.
 • Wyświetlenia ekranów aplikacji mobilnej.
 • Przybliżona lokalizacja urządzenia mobilnego.
 • Techniczne przyczyny błędów.
 1. W jaki sposób zablokować dostęp do zasobów urządzenia dla naszych aplikacji?

W zależności od wersji aplikacji mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na danym urządzeniu mobilnym lub poprzez odinstalowanie naszych aplikacji.

W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej polityki prywatności, należy niezwłocznie odinstalować aplikację.

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40