W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej zastrzeżenia:

  1. Telefonicznie za pośrednictwem Infolinii pod numerem telefonu:

    801 321 456 lub +48 86 215 50 50;

  2. Osobiście w placówce Banku;
  3. Za pośrednictwem portalu kartowego (http://www.kartosfera.pl/);
  4. Za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem telefonu:

    +48 828 828 828;

  5. za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Planet Mobile.

Informujemy, że wszystkie rozmowy na Infolinii są nagrywane.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40