Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW

 

Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Małopolskim Banku Spółdzielczym Zasad ładu korporacyjnego za 2016 r.

Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Małopolskim Banku Spółdzielczym Zasad ładu korporacyjnego za 2017 r.

Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Małopolskim Banku Spółdzielczym Zasad ładu korporacyjnego za 2018 r.

Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Małopolskim Banku Spółdzielczym Zasad ładu korporacyjnego za 2019 r.

Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Małopolskim Banku Spółdzielczym Zasad ładu korporacyjnego za 2020 r.

 

Polityka informacyjna Małopolskiego Banku Spółdzielczego

 

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2016 r.

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2017 r.

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2018 r.

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2019 r

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2020 r.

 

Dane finansowe 30.06.2017 r.

Dane finansowe 31.12.2017 r.

Dane finansowe 30.06.2018 r.

Dane finansowe 31.12.2018 r.

Dane finansowe 30.06.2019 r.

Dane finansowe 31.12.2019 r.

Dane finansowe 30.06.2020 r.

Dane finansowe 31.12.2020 r.Informacja o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji/skarg oraz zgłoszeń o transakcjach nieautoryzowanych w Małopolskim Banku Spółdzielczym

Druk zgłoszenia reklamacji karty 

Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji

 

Zasady realizacji pojedynczych transakcji płatniczych w MBS

Załącznik nr 1 do Zasad realizacji pojedynczych transakcji płatniczych w MBS

Załącznik nr 2 Godziny graniczne realizacji pojedynczych transakcji płatniczych

 


Podstawowa struktura organizacyjna

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Małopolskim Banku Spółdzielczym

Informacja o stosowaniu Zasad ładu korporacyjnego

 

Informacja o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej określonych w ustawie wymogów

Informacja Małopolskiego Banku Spółdzielczego wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe

Informacja dotycząca osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań

Komunikat dotyczący rachunków oszczędnościowych w walutach

Komunikaty Banku w związku z art. 111 i 111b ustawy Prawo bankowe

 

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40