KOLEJNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "PSD2"

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27.11.2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (Dyrektywa PSD2), na bankach prowadzących rachunki Klientów spoczywa obowiązek raportowania na swoich stronach internetowych dostępności interfejsu PSD2 oraz systemu bankowości internetowej.

Informację taką przekazujemy w postaci niniejszego załącznika:

Raport za okres 14.09.2020 r. – 13.12.2020 r.

  API PSD 2 Bankowość internetowa
Raportowany Kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
14.09.2020 r. – 13.12.2020 r. 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27.11.2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (Dyrektywa PSD2), na bankach prowadzących rachunki Klientów spoczywa obowiązek raportowania na swoich stronach internetowych dostępności interfejsu PSD2 oraz systemu bankowości internetowej.

Informację taką przekazujemy w postaci niniejszego załącznika:

Raport za okres 14.06.2020 r. – 13.09.2020 r.

  API PSD 2 Bankowość internetowa
Raportowany Kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
14.06.2020 r. – 13.09.2020 r. 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27.11.2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (Dyrektywa PSD2), na bankach prowadzących rachunki Klientów spoczywa obowiązek raportowania na swoich stronach internetowych dostępności interfejsu PSD2 oraz systemu bankowości internetowej.

Informację taką przekazujemy w postaci niniejszego załącznika:

Raport za okres 14.03.2020 r. – 13.06.2020 r.

  API PSD 2 Bankowość internetowa
Raportowany Kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
14.03.2020 r. – 13.06.2020 r. 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Wieliczka, 14.03.2020 r.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27.11.2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (Dyrektywa PSD2), na bankach prowadzących rachunki Klientów spoczywa obowiązek raportowania na swoich stronach internetowych dostępności interfejsu PSD2 oraz systemu bankowości internetowej.

Informację taką przekazujemy w postaci niniejszego załącznika:

Raport za okres 14.12.2019 r. – 13.03.2020 r.

  API PSD 2 Bankowość internetowa
Raportowany Kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
14.12.2019 r. – 13.03.2020 r. 100,00% 0,00% 99,83%

0,17%

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40