W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji PLD (w ramach portfelowej linii gwarancyjnej) w terminie do 31 grudnia 2021 r. wynosi 0%.

Małopolski Bank Spółdzielczy informuje o zmianie zasad obejmowania kredytów gwarancjami KFG przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. to:

- zwiększony zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,

- brak pobierania prowizji należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.,

- maksymalny okres gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego,

- maksymalny okres gwarancji do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,

- maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji KFG (w ramach portfelowej linii gwarancyjnej) w terminie do 31 grudnia 2021 r. wynosi 0%.

Klienci Małopolskiego Banku Spółdzielczego od 15 stycznia mogą składać w systemie bankowości elektronicznej wnioski o subwencje finansowe ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju.

 

O Programie

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to Program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Tarcza przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Podobnie jak w pierwszej tarczy Finansowej PFR pomoc ta będzie udzielona szybko, w prosty i bezpieczny sposób za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR i banki. Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 13 miliardów złotych. Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią przeznaczona jest Tarcza dla Dużych Firm o wartości 25 miliardów złotych.

 

Składanie wniosków

Wnioski o subwencję można składać od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.

 

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia terminów do 30 czerwca 2021 r.

W przypadku uzyskania niższej kwoty subwencji od wnioskowanej lub kwotę w wysokości wnioskowanej, można odwołać się od decyzji i zawnioskować o różnicę, lub dokonując zmiany danych i oświadczeń składając wniosek odwoławczy. Wniosek odwoławczy należy złożyć w tym samym banku, w którym składało się pierwszy wniosek. Odwołanie może zostać złożone nie wcześniej niż 1 lutego 2021 r., jednak nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Zanim zostanie złożony wniosek odwoławczy - należy pamiętać o tym, że:

 • wniosek można złożyć tylko dwa razy, jest na to dwa miesiące od daty podpisania umowy,
 • w przypadku otrzymania negatywnej decyzji, nie można się odwołać – należy złożyć nowy wniosek,
 • przed złożeniem wniosku należy wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub właściwym urzędem skarbowym) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku oraz upewnić się, że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach.
   

Jeżeli prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę to możesz złożyć wniosek o bezzwrotną subwencję w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 w systemie bankowości elektronicznej naszego Banku.

To kolejny, po Tarczy Finansowej 1.0., Program wdrażany przez Polski Fundusz Rozwoju, którego zadaniem jest wsparcie firm będących w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią koronawirusa. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza .

Wnioski można składać od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r. za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej naszego Banku.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MBSmobile

 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji MBSmobile.
 2. Login Użytkownika, informacje o producencie oraz modelu urządzenia przesyłane są do Banku podczas procesu parowania w celu jego identyfikacji w usłudze bankowości elektronicznej.
 3. Po zakończeniu procesu parowania urządzenia, przechowywana jest na nim nazwa profilu zdefiniowana przez Użytkownika aplikacji.
 4. Transmisja danych pomiędzy aplikacją MBSmobile a Bankiem jest w pełni szyfrowana przy użyciu bezpiecznych algorytmów szyfrujących.
 5. Aplikacja MBSmobile nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie postronnej identyfikację Użytkownika aplikacji.
 6. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej polityki prywatności, należy niezwłocznie odinstalować aplikację.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40