komunikat news Uważaj na oszustwa telefoniczne

W związku z pojawiającymi się fałszywymi połączeniami telefonicznymi przestępców podszywających się pod banki lub inne instytucje zaufania publicznego przekazujemy komunikat FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP Centralnego Biura zwalczania Cyberprzestępczości Komendy Głównej Policji.

 

Link do komunikatu

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40