cyberbezpieczenstwo-zasady.jpg Bądź czujny!

Przestępcy wciąż uczą się nowych sposobów oszukiwania, by tylko wyłudzić Twoje dane i środki. Potrafią wykorzystać wiele systemów telekomunikacyjnych i są w stanie podszywać się pod dowolny numer telefonu, np. infolinię banku, różnych instytucji państwowych czy podmiotów gospodarczych.

 

Pamiętaj, żeby zawsze być czujnym i przestrzegać zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas korzystania z bankowości elektronicznej lub wykonywania zakupów w Internecie.

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

1. Nigdy nie podawaj nikomu przez telefon ani mail swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko czy PESEL.

2. Nie udostępniaj nikomu loginu i hasła do bankowości internetowej. Pracownik Banku nigdy nie poprosi Cię o podanie hasła do logowania.

3. Nie otwieraj podejrzanych maili i załączników. Uważaj także na umieszczone w wiadomościach prośby o kliknięcie w linki i podanie danych, ponieważ mogą być one oszustwem lub zainfekować Twoje urządzenia wirusem.

4. Pamiętaj, by dokładnie czytać treść otrzymywanych SMS-ów, żeby wiedzieć, jakiej sprawy dotyczą.

5. Nigdy nie instaluj dodatkowego oprogramowania celem poprawienia dostępności usług bankowych! Informacje na temat oryginalnych bankowych aplikacji mobilnych są dostępne na stronie internetowej banku.

6. Zachowaj ostrożność, gdy wyczujesz podczas rozmowy wywieranie na Tobie presji czasu. Jest to jedna z metod oszustów, byś podjął nieprzemyślane decyzje w pośpiechu.

7. Pod żadnym pozorem nie przekazuj telefonicznie kodów z SMS-ów autoryzacyjnych, które służą do potwierdzania przelewów czy dodawania nowych zaufanych urządzeń w Twojej bankowości internetowej.

8. Zawsze sprawdzaj adresy stron www, na których się logujesz oraz ich certyfikaty bezpieczeństwa.

9. Otrzymując przelew od nieznajomego nadawcy, nie przekazuj pieniędzy dalej, ponieważ możesz nieświadomie zostać wciągnięty w przestępstwo.

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40