Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Wypełniając obowiązki wynikające z Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1937) Małopolski Bank Spółdzielczy  przekazuje informacje o zasadach działania systemu gwarantowania depozytów. Zgodnie z przytoczoną Ustawą wykonanie obowiązku następuje w postaci Arkusza informacyjnego. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią: link Arkusz informacyjny

 

 

Czytaj więcej...1. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT)

  • to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
  • dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa,
  • przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej  – w określonym układzie i formacie (schemat xml) – do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Czytaj więcej...KOMUNIKAT

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

Czytaj więcej...KOMUNIKAT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.

Czytaj więcej...KOMUNIKAT

Zmiana oprocentowania rachunków EFEKT plus oraz terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych.

Czytaj więcej...INFORMACJA

dla Posiadaczy rachunków, którzy zawarli przed dniem 1 lipca 2016r. z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym umowę o prowadzenie rachunków bankowych, o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci i o treści art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

Czytaj więcej...Planet Pay to nowoczesna sieć terminali płatniczych wprowadzona na rynek przez spółkę ITCARD S.A., oferująca kompleksowe rozwiązania dla szybkiej, bezpiecznej i ekonomicznej akceptacji kart płatniczych Visa i MasterCard w terminalach POS. Nasze terminale obsługują płatności zbliżeniowe oraz posiadają wszystkie wymagane przez organizacje płatnicze certyfikaty bezpieczeństwa.

W ofercie posiadamy pełen wachlarz usług dodatkowych, takich jak:

Cash BacK
Od każdej takiej transakcji Akceptant otrzymuje ustaloną prowizję. Usługa ta sprawia, że klient chętniej dokonuje zakupów, łącząc je z możliwością wypłaty dowolnej kwoty gotówki do 300 zł.

Czytaj więcej...Masz kartę Małopolskiego Banku Spółdzielczego? Korzystaj z cashbacku i oszczędzaj na zakupach!

Planet Plus to nowoczesna platforma zakupowa, za pomocą której możesz dokonywać zakupów w ponad 500 sklepach internetowych wykorzystując szeroką ofertę zniżek i promocji.

Spróbuj jak w prosty sposób możesz zyskać pieniądze na dalsze zakupy!

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

Możliwość realizacji przelewów natychmiastowych od 1 marca 2016 r. - wyłącznie za pośrednictwem bankowości internetowej eBSW.

Link do listy BANKÓW, do których można wykonać przelew natychmiastowy. 

 

Czytaj więcej...

Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) umożliwiają udzielanie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów przeznaczonych na bieżące finansowanie działalności gospodarczej. Gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis objęte mogą być następujące produkty kredytowe:

- kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
- kredyt w rachunku bieżącym
- kredyt płatniczy
- kredyt rewolwingowy w rachunku kredytowym
- kredyt "Express gotówka" w rachunku bieżącym
- kredyt "Express gotówka" w rachunku kredytowym

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40