Aktualności

Czytaj więcej...Informacja dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą

Od dnia 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zakładająca wprowadzenie Mechanizmu Podzielonej Płatności (ang. Split Payment).

W związku z nadchodzącymi zmianami, dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy, Bank otworzył rachunek dedykowany do tych płatności (tzw. Rachunek VAT). Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat i prowizji.

Numer NRB otwartego rachunku VAT jest dostępny w systemie bankowości elektronicznej i placówkach Banku. Dalsze informacje Bank przekaże w odrębnych komunikatach.

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Link do informacji o zasadach MMP: Mechanizm Podzielonej Płatności

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Wypełniając obowiązki wynikające z Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1937) Małopolski Bank Spółdzielczy  przekazuje informacje o zasadach działania systemu gwarantowania depozytów. Zgodnie z przytoczoną Ustawą wykonanie obowiązku następuje w postaci Arkusza informacyjnego. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią: link Arkusz informacyjny

 

 

Czytaj więcej...1. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT)

  • to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
  • dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa,
  • przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej  – w określonym układzie i formacie (schemat xml) – do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40