Aktualności

Czytaj więcej...KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy Klientów korzystających z usługi SMS Banking, iż ze względów wydajnościowych z dniem 23.06.2017 r. zmianie ulega numer telefoniczny usługi. Dotychczasowy numer: +48 510 140 060 zostaje zastąpiony numerem +48 661 004 088. Mając na uwadze zaistniałą zmianę prosimy o kierowanie ewentualnych zapytań o saldo na nowy numer usługi z zachowaniem dotychczasowego formatu zapytania. Więcej informacji na stronie www.mbsw.pl. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Czytaj więcej...KOMUNIKAT

Zmiana oprocentowania rachunków EFEKT plus oraz terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych.

Czytaj więcej...INFORMACJA

dla Posiadaczy rachunków, którzy zawarli przed dniem 1 lipca 2016r. z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym umowę o prowadzenie rachunków bankowych, o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci i o treści art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40