K O M U N I K A T

Uprzejmie zawiadamiamy P.T. Klientów, że w dniu 29 lipca 2016 r. (tj. w piątek)

skrócony czas pracy do godziny 15.00 będą miały placówki:

Oddział w Wieliczce przy ul. Kilińskiego 2

Filia MBS w Niepołomicach przy ul. Szerokiej 1.

skrócony czas pracy do godziny 14.00 będą miały placówki:

Oddział MBS w Krakowie przy ul. Wysłouchów 4

Oddział MBS w Krakowie przy ul. Wodnej 2  

nieczynna będzie Filia w Krakowie przy ul. Balickiej 263.

Pozostałe Placówki MBS w dniu 29 lipca br. czynne będą bez zmian.

 

W dniu 30 lipca 2016 r. (sobota) wszystkie Placówki MBS będą NIECZYNNE.

Z a r z ą d

Małopolskiego Banku Spółdzielczego

 

KOMUNIKAT

Czytaj więcej...Możliwość realizacji przelewów natychmiastowych od 1 marca 2016 r. - wyłącznie za pośrednictwem bankowości internetowej eBSW.

Link do listy BANKÓW, do których można wykonać przelew natychmiastowy. 

 

Czytaj więcej...

Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) umożliwiają udzielanie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów przeznaczonych na bieżące finansowanie działalności gospodarczej. Gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis objęte mogą być następujące produkty kredytowe:

- kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
- kredyt w rachunku bieżącym
- kredyt płatniczy
- kredyt rewolwingowy w rachunku kredytowym
- kredyt "Express gotówka" w rachunku bieżącym
- kredyt "Express gotówka" w rachunku kredytowym

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40