talentowisko_01 talentowisko_02 talentowisko_03

Jak przystąpić do SKO?

W celu założenia SKO w szkole należy:

  • skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym (tel. 12 278 14 66, marketing@mbsw.p)
  • wyznaczyć spośród nauczycieli opiekuna SKO 
  • podpisać z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku SKO
Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40