sko oferta

Podstawowym celem SKO jest kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, celowego ich wykorzystania oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony naturalnego środowiska (np. zbieranie makulatury), złomu i innych surowców wtórnych), zapoznawania młodzieży z działalnością banków oraz przyzwyczajania do korzystania z usług bankowych.

Pięć kroków do założenia Szkolnej Kasy Oszczędności:

  1. Wypełnienie wniosku o otwarcie rachunku SKO.
  2. Kontakt z Opiekunem SKO w Banku.
  3. Wyznaczyć nauczyciela/nauczycieli odpowiedzialnych za SKO.
  4. Szkolny Opiekun SKO musi uzyskać niezbędne przeszkolenie w Banku.
  5. Bank podpisuje ze Szkołą Umowę Patronacką.

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40