pkzp oferta

Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe mogą być tworzone we wszystkich zakładach pracy, przez pracowników oraz emerytów i rencistów.

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce prowadzi rachunki PKZP bez opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku. Wszelkie dyspozycje wpłat, wypłat oraz przelewów również realizowane są bezpłatnie.

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40