Bank otwiera i prowadzi rachunki oszczędnościowe Efekt plus dla osób fizycznych rezydentów i nierezydentów w złotych polskich.

Rachunek oszczędnościowe  EFEKT plus zapewniają swobodny dostęp do zgromadzonych środków, atrakcyjne oprocentowanie

  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku
  • wysokie oprocentowanie już od pierwszej wpłaconej złotówki, 
  • wypłaty z rachunku bez utraty odsetek
  • jedna (pierwsza) wypłata w miesiącu bez opłat, kolejna wypłata w miesiącu 10 zł
  • dostęp do rachunku dzięki bankowości elektronicznej – eBSW, 
  • kontrola operacji na rachunku dzięki usłudze SMS Banking,

Otwarcie rachunku następuje na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Bankiem sporządzonej w dwóch egzemplarzach i po wniesieniu wymaganej wpłaty minimalnej 50 złotych.

Przez Umowę rachunku bankowego, Bank zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunku, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa z wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

RODZAJ RACHUNKU

STOPA PROCENTOWA

W STOSUNKU ROCZNYM

STAŁA

ZMIENNA

Rachunek oszczędnościowy EFEKTplus

(odsetki naliczane są według stopy procentowej dla danego progu od całości zgromadzonych środków) 

(minimalne saldo rachunku wynosi 50,00 PLN)

Kapitalizacja kwartalna

od           0,00     do         999,99 zł

0,70% 

od   1 000 zł       do   29 999,99 zł

0,80%

od 30 000 zł      

1,10%


Stopa procentowa naliczana według wartości dla danego progu od całości zgromadzonych środków.

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40