baner rachunki firmowe new

Rachunek bieżący w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Rachunki prowadzone są w złotych polskich oraz w walutach wymienialnych.

 • brak opłat za wpłaty dokonywane za pomocą karty VISA Business Debetowa,
 • nieograniczony dostęp do rachunku dzięki bankowości elektronicznej – eBSW, 
 • dostęp do środków dzięki usłudze bankowości elektronicznej – Home -Banking
 • kontrola operacji na rachunku dzięki usłudze SMS Banking,
 • możliwość skorzystania z  usługi polecenia zapłaty lub zleceń stałych,
 • wysoki limit kredytowy w rachunku ,
 • bezpłatnie wydawana międzynarodowa karta - VISA Business Debetowa 
 • sieć ponad 4 000 bankomatów w całej Polsce do wypłat kartą
 • realizacja przelewów zagranicznych
 • możliwość skorzystania z bogatej oferty kredytów obrotowych i inwestycyjnych,
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach terminowych.

Założenie rachunku następuje po złożeniu wniosku oraz podpisaniu umowy o prowadzenie rachunku wraz z kartą wzorów, w której składają podpisy osoby uprawnione.

 

 

 

RODZAJ RACHUNKU

 STOPA PROCENTOWA

W STOSUNKU ROCZNYM

STAŁA

ZMIENNA

 

Kapitalizacja kwartalna

Rachunki bieżące i pomocnicze

Pierwsza wpłata na rachunek bieżący/pomocniczy w złotych polskich wynosi 100,- PLN.

 

0,00%

 

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40