platnosci img

Jeśli dokonujesz płatności rat kredytowych, rachunków za energię elektryczną, gaz, telefon proponujemy Ci skorzystanie z usługi zlecenia stałego. Zlecenia wykonywane są na podstawie Twojej pisemnej dyspozycji złożonej w placówce Banku.

  • wygoda Bank pilnuje terminów realizacji Twoich płatności wynikających ze złożonych rachunków,
  • niskie koszty usługi,
  • możliwość zlecenia przesyłania rachunków/faktur bezpośrednio do Banku

Stałe zlecenia realizowane są z rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz bieżących i pomocniczych.

Realizacja dyspozycji potwierdzana jest wyciągiem bankowym z rachunku.

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40