platnosci img

Polecenie zapłaty to wygodna forma rozliczeń bezgotówkowych, która ułatwia dokonywanie regularnych płatności z tytułu opłat za energię, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz, prenumeraty czy spłaty kredytów.

  • wygoda – od momentu złożenia zgody na obciążanie rachunku nie trzeba myśleć o wypełnianiu przelewów,
  • oszczędność czasu i pieniędzy – obciążenie rachunku w ramach usługi polecenia zapłaty realizowane przez nasz Bank jest bezpłatne
  • terminowa realizacja zleceń – polecenie zapłaty pozwala na terminową realizację zobowiązań bez konieczności udawania się do banku, wystarczy że zapewnisz na rachunku środki pieniężne na pokrycie zobowiązań w terminach ich płatności.

Inicjatorem rozliczeń w formie polecenia zapłaty będzie Twój wierzyciel (Gazownia, Telekomunikacja itp.) – to on zwróci się do Ciebie z propozycją podpisania upoważnienia do obciążania Twojego rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z zobowiązań w umownych terminach zapłaty. Przy podpisywaniu formularza „zgody na obciążenie rachunku” należy pamiętać o podpisaniu go zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku.

Ta forma rozliczeń może być stosowana jedynie w obrocie krajowym.

Formularz zgody na obciążenie rachunku jest wydawany przez instytucje w których dokonuje się powtarzających się płatności.

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40