O usłudze

Usługa skierowana do Klientów, którzy regulują płatności za towary i usługi w formie rozliczeń gotówkowych, w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi (w tym skup niewykorzystanej podczas delegacji waluty).

Kupno/sprzedaż walut obcych dokonywane jest beż żadnych ograniczeń kwotowych.

W przypadku zamiaru wywozu waluty za granicę Bank wystawia stosowne zaświadczenia, zgodne z obowiązującymi przepisami dewizowymi.

Usługa przewiduje sprzedaż waluty na zagraniczne podróże służbowe dla podmiotów delegujących pracowników za granicę.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40