O usłudze

Płatności krajowe w PLN realizowane są w systemach:

  • ELIXIR
  • SORBNET
  • BlueCash

System Elixir to elektroniczny system rozliczania zleceń płatniczych w PLN, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeń S.A.. System umożliwia wymianę zleceń w trybie sesyjnym.

System SORBNET to prowadzony przez Narodowy Bank Polski (NBP) system rozliczeniowy służący do przeprowadzania międzybankowych rozliczeń wysokokwotowych w czasie rzeczywistym.

System BlueCash to prowadzona przez Blue Media S.A. platforma elektroniczna, na której dokonywane są rozrachunki w PLN w czasie rzeczywistym. System dostępny wyłącznie w usłudze bankowości elektronicznej eBSW. 

Korzyści

System BlueCash to:

  • realizowanie płatności nawet w 15 sekund
  • usługa dostępna całodobowo z dowolnego miejsca
  • maksymalna kwota przelewu wynosi 10 000 zł

W ramach przelewu natychmiastowego nie są realizowane przelewy na rachunki Urzędów Skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Warunkiem wykonania przelewu natychmiastowego jest uczestnictwo banku odbiorcy w Systemie Płatności BlueCash. Lista banków będących uczestnikami Sytemu płatności BlueCash wraz z godzinami ich dostępności, zawarte są na stronie internetowej BlueMedia pod adresem www.bluemedia.pl

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40