Podstawowe stopy procentowe NBP

 

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
 Stopa referencyjna 0,50 2021-10-07
 Stopa lombardowa 1,00 2021-10-07
 Stopa redyskonta weksli 0,51 2021-10-07
Stopa dyskontowa weksli 0,52 2021-10-07

Podstawowe stopy procentowe NBP

 

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
 Stopa referencyjna 0,10 2020-05-29
 Stopa lombardowa 0,50 2020-05-29
 Stopa redyskonta weksli 0,11 2020-05-29
Stopa dyskontowa weksli 0,12 2020-05-29

Podstawowe stopy procentowe NBP

 

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
 Stopa referencyjna 0,50 2020-04-09
 Stopa lombardowa 1,00 2020-04-09
 Stopa redyskonta weksli 0,55 2020-04-09
Stopa dyskontowa weksli 0,60 2020-04-09

Podstawowe stopy procentowe NBP

 

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
 Stopa referencyjna 1,00  2020-03-18
 Stopa lombardowa 1,50  2020-03-18
 Stopa redyskonta weksli 1,05 2020-03-18
Stopa dyskontowa weksli 1,10 2020-03-18

 Podstawowe stopy procentowe NBP

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
 Stopa referencyjna 1,50  2015-03-05 
 Stopa lombardowa 2,50  2015-03-05 
 Stopa redyskonta weksli 1,75  2015-03-05 

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40