Podstawowe stopy procentowe NBP

 

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
Stopa referencyjna 5,75% 2023-10-05
Stopa lombardowa 6,25% 2023-10-05
Stopa redyskonta weksli 5,80% 2023-10-05
Stopa dyskontowa weksli 5,85% 2023-10-05

Podstawowe stopy procentowe NBP

 

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
Stopa referencyjna 6,00% 2023-09-07
Stopa lombardowa 6,50% 2023-09-07
Stopa redyskonta weksli 6,05% 2023-09-07
Stopa dyskontowa weksli 6,10% 2023-09-07

Podstawowe stopy procentowe NBP

 

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
Stopa referencyjna 6,75% 2022-09-08
Stopa lombardowa 7,25% 2022-09-08
Stopa redyskonta weksli 6,80% 2022-09-08
Stopa dyskontowa weksli 6,85% 2022-09-08

Podstawowe stopy procentowe NBP

 

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
Stopa referencyjna 6,50% 2022-07-08
Stopa lombardowa 7,00% 2022-07-08
Stopa redyskonta weksli 6,55% 2022-07-08
Stopa dyskontowa weksli 6,60% 2022-07-08

Podstawowe stopy procentowe NBP

 

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
 Stopa referencyjna 6,00% 2022-06-09
 Stopa lombardowa 6,50% 2022-06-09
 Stopa redyskonta weksli 6,05% 2022-06-09
Stopa dyskontowa weksli 6,10% 2022-06-09

Podstawowe stopy procentowe NBP

 

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
 Stopa referencyjna 5,25 2022-05-06
 Stopa lombardowa 5,75 2022-05-06
 Stopa redyskonta weksli 5,30 2022-05-06
Stopa dyskontowa weksli 5,35 2022-05-06

Podstawowe stopy procentowe NBP

 

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
 Stopa referencyjna 4,50 2022-04-07
 Stopa lombardowa 5,00 2022-04-07
 Stopa redyskonta weksli 4,55 2022-04-07
Stopa dyskontowa weksli 4,60 2022-04-07

Podstawowe stopy procentowe NBP

 

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
 Stopa referencyjna 3,50 2022-03-09
 Stopa lombardowa 4,00 2022-03-09
 Stopa redyskonta weksli 3,55 2022-03-09
Stopa dyskontowa weksli 3,60 2022-03-09

Podstawowe stopy procentowe NBP

 

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
 Stopa referencyjna 2,75 2022-02-09
 Stopa lombardowa 3,25 2022-02-09
 Stopa redyskonta weksli 2,80 2022-02-09
Stopa dyskontowa weksli 2,85 2022-02-09

 Podstawowe stopy procentowe NBP

 

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
 Stopa referencyjna 2,25 2022-01-05
 Stopa lombardowa 2,75 2022-01-05
 Stopa redyskonta weksli 2,30 2022-01-05
Stopa dyskontowa weksli 2,35 2022-01-05

Podstawowe stopy procentowe NBP

 

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
 Stopa referencyjna 1,75 2021-12-09
 Stopa lombardowa 2,25 2021-12-09
 Stopa redyskonta weksli 1,80 2021-12-09
Stopa dyskontowa weksli 1,85 2021-12-09

Podstawowe stopy procentowe NBP

 

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
 Stopa referencyjna 1,25 2021-11-04
 Stopa lombardowa 1,75 2021-11-04
 Stopa redyskonta weksli 1,30 2021-11-04
Stopa dyskontowa weksli 1,35 2021-11-04

Podstawowe stopy procentowe NBP

 

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
 Stopa referencyjna 0,50 2021-10-07
 Stopa lombardowa 1,00 2021-10-07
 Stopa redyskonta weksli 0,51 2021-10-07
Stopa dyskontowa weksli 0,52 2021-10-07

Podstawowe stopy procentowe NBP

 

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
 Stopa referencyjna 0,10 2020-05-29
 Stopa lombardowa 0,50 2020-05-29
 Stopa redyskonta weksli 0,11 2020-05-29
Stopa dyskontowa weksli 0,12 2020-05-29

Podstawowe stopy procentowe NBP

 

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
 Stopa referencyjna 0,50 2020-04-09
 Stopa lombardowa 1,00 2020-04-09
 Stopa redyskonta weksli 0,55 2020-04-09
Stopa dyskontowa weksli 0,60 2020-04-09

Podstawowe stopy procentowe NBP

 

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
 Stopa referencyjna 1,00  2020-03-18
 Stopa lombardowa 1,50  2020-03-18
 Stopa redyskonta weksli 1,05 2020-03-18
Stopa dyskontowa weksli 1,10 2020-03-18

 Podstawowe stopy procentowe NBP

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
 Stopa referencyjna 1,50  2015-03-05 
 Stopa lombardowa 2,50  2015-03-05 
 Stopa redyskonta weksli 1,75  2015-03-05 

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40