baner lokata new

Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych:

  • EURO
  • DOLAR AMERYKAŃSKI
  • FUNT BRYTYJSKI
  • FRANK SZWAJCARSKI                                                              

Lokaty zawierane są na okresy: 1, 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy.
Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej.

Minimalna kwota lokaty w walucie EUR, USD i GBP wynosi 500 EUR/USD/GBP, natomiast  minimalna kwota lokaty w walucie CHF wynosi 1 000 CHF.

  • bezpieczeństwo zdeponowanych środków,
  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku, 
  • brak opłat za wpłaty i wypłaty, 
  • pewny zysk z założonej lokaty,
  • możliwość bezpłatnego ustanowienia pełnomocnictw do rachunku,

W przypadku niedotrzymania przez Klienta zadeklarowanego okresu przechowywania środków pieniężnych na lokacie, za okres przetrzymania przysługuje Klientowi oprocentowanie w wysokości 50% oprocentowania obowiązującego dla rachunków oszczędnościowych a’vista w złotych polskich lub w walutach wymienialnych określanego w uchwale Zarządu.
Nie podjęcie środków w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym przedłużeniem umowy na ten sam okres lokacyjny.

Środki na rachunkach w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od dnia 1.07.2017 r.)

  EUR USD GBP CHF
Lokata 1 miesięczna 0,05% 0,20% 0,40% 0,10%
Lokata 3 miesięczna 0,05% 0,20% 0,30% 0,10%
Lokata 6 miesięczna 0,05% 0,30% 0,40% 0,15%
Lokata 12 miesięczna 0,05% 0,30% 0,50% 0,17%
Lokata 24 miesięczna 0,05% 0,30% 0,50% 0,17%
Lokata 36 miesięczna 0,05% 0,30% 0,50% 0,17%

 

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40