Jak zamówić podpis elektroniczny Szafir?

Kwalifikowany podpis elektroniczny Szafir pozwala na podpisywanie dokumentów we wszystkich formatach. Można go zamówić online w kilku konfiguracjach, wybierając rodzaj i okres ważności certyfikatu, model czytnika oraz miejsce odbioru zamówionego zestawu. Taki zestaw można odebrać w dowolnej placówce KIR, zlokalizowanej w każdym z miast wojewódzkich lub w placówce banku spółdzielczego w całej Polsce.

Wystarczy wejść na stronę Szafir  www.sklep.elektronicznypodpis.pl

  1. złożyć zamówienie na stronie e-sklepu wybrać odpowiedni zestaw, uzupełnić formularz wymaganymi danymi (imię, nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, etc.)
  2. zapłacić  online - opłacenie zamówienia z góry powoduje automatyczne skierowane go do realizacji, tak złożone zamówienia eliminuje konieczność przesyłania umów/ zamówień do KIR
  3. odebrać w wygodnym dla siebie miejscu i czasie - po akceptacji zamówienia otrzymają Państwo potwierdzenie terminu i miejsca odbioru certyfikatu

Kwalifikowany podpis elektroniczny Szafir to:

Integralność i bezpieczeństwo podpisanego dokumentu

Proste i wygodne podpisywanie praktycznie wszystkich plików - w dowolnym miejscu i czasie


Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40