KOMUNIKAT

z dnia 28.12.2015 r.

dotyczący zmiany oprocentowania pobieranego od niespłaconych 
w terminie należności (kredytów)

Na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz zawartej Umowy kredytowej od dnia 01.01.2016 r. Małopolski Bank Spółdzielczy informuje, iż od niespłaconej kwoty kredytu Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p.

Wysokość oprocentowania za opóźnienie ulega zmianie każdorazowo w przypadku zmiany wysokości stopy referencyjnej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski.  Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Na dzień 01.01.2016 r. oprocentowanie to wynosi: 14% w stosunku rocznym.

KOMUNIKAT 
z dnia 4 marca 2015 r. 
dotyczący zmiany oprocentowania pobieranego od niespłaconych 
w terminie należności (kredytów)

Na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.) oraz Umowy kredytowej Małopolski Bank Spółdzielczy informuje, iż w związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej od dnia 05.03.2015 r. stopy lombardowej NBP, zmianie ulega oprocentowanie obowiązujące dla należności (kredytów) przeterminowanych (równe czterokrotności stopy lombardowej NBP).

Od dnia 05.03.2015 r. oprocentowanie należności przeterminowanych wynosić będzie 10% w stosunku rocznym.

 

KOMUNIKAT 
z dnia 08 października 2014 r.
dotyczący zmiany oprocentowania pobieranego od niespłaconych 
w terminie należności (kredytów)

Na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.) oraz Umowy kredytowej Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce informuje, iż w związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej od dnia 09.10.2014 r. stopy lombardowej NBP, zmianie ulega oprocentowanie obowiązujące dla należności (kredytów) przeterminowanych (równe czterokrotności stopy lombardowej NBP).

Od dnia 09.10.2014 r. oprocentowanie należności przeterminowanych wynosić będzie 12% w stosunku rocznym.

 

KOMUNIKAT
z dnia 03 lipca 2013 r.
dotyczący zmiany oprocentowania pobieranego od niespłaconych
w terminie należności (kredytów)

Na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.) oraz Umowy kredytowej Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce informuje, iż w związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej od dnia 04.07.2013 r. stopy lombardowej NBP, zmianie ulega oprocentowanie obowiązujące dla należności (kredytów) przeterminowanych (równe czterokrotności stopy lombardowej NBP).

Od dnia 04.07.2013 r. oprocentowanie należności przeterminowanych wynosić będzie 16% w stosunku rocznym.

 

KOMUNIKAT
z dnia 05 czerwca 2013 r.
dotyczący zmiany oprocentowania pobieranego od niespłaconych
w terminie należności (kredytów)

Na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.) oraz Umowy kredytowej Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce informuje, iż w związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej od dnia 06.06.2013 r. stopy lombardowej NBP, zmianie ulega oprocentowanie obowiązujące dla należności (kredytów) przeterminowanych (równe czterokrotności stopy lombardowej NBP).

Od dnia 06.06.2013 r. oprocentowanie należności przeterminowanych wynosić będzie 17% w stosunku rocznym.

KOMUNIKAT
z dnia 09 maja 2013 r.
dotyczący zmiany oprocentowania pobieranego od niespłaconych
w terminie należności (kredytów)

Na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.) oraz Umowy kredytowej Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce informuje, iż w związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej od dnia 09.05.2013 r. stopy lombardowej NBP, zmianie ulega oprocentowanie obowiązujące dla należności (kredytów) przeterminowanych (równe czterokrotności stopy lombardowej NBP).

Od dnia 09.05.2013 r. oprocentowanie należności przeterminowanych wynosić będzie 18% w stosunku rocznym

KOMUNIKAT
z dnia 07 marca 2013 r.
dotyczący zmiany oprocentowania pobieranego od niespłaconych
w terminie należności (kredytów)

Na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.) oraz Umowy kredytowej Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce informuje, iż w związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej od dnia 07.03.2013 r. stopy lombardowej NBP, zmianie ulega oprocentowanie obowiązujące dla należności (kredytów) przeterminowanych (równe czterokrotności stopy lombardowej NBP).

Od dnia 07.03.2013 r. oprocentowanie należności przeterminowanych wynosić będzie 19% w stosunku rocznym

KOMUNIKAT
z dnia 07 luty 2013 r.
dotyczący zmiany oprocentowania pobieranego od niespłaconych
w terminie należności (kredytów)

Na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.) oraz Umowy kredytowej Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce informuje, iż w związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej od dnia 07.02.2013 r. stopy lombardowej NBP, zmianie ulega oprocentowanie obowiązujące dla należności (kredytów) przeterminowanych (równe czterokrotności stopy lombardowej NBP).

Od dnia 07.02.2013 r. oprocentowanie należności przeterminowanych wynosić będzie 21% w stosunku rocznym.

 

KOMUNIKAT
z dnia 10 stycznia 2013 r.
dotyczący zmiany oprocentowania pobieranego od niespłaconych
w terminie należności (kredytów)

Na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.) oraz Umowy kredytowej Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce informuje, iż w związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej od dnia 10.01.2013 r. stopy lombardowej NBP, zmianie ulega oprocentowanie obowiązujące dla należności (kredytów) przeterminowanych (równe czterokrotności stopy lombardowej NBP).

Od dnia 10.01.2013 r. oprocentowanie należności przeterminowanych wynosić będzie 22% w stosunku rocznym.

 

KOMUNIKAT
z dnia 6 grudnia 2012 r.
dotyczący zmiany oprocentowania pobieranego od niespłaconych
w terminie należności (kredytów)

Na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.) oraz Umowy kredytowej Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce informuje, iż w związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej od dnia 06.12.2012 r. stopy lombardowej NBP, zmianie ulega oprocentowanie obowiązujące dla należności (kredytów) przeterminowanych (równe czterokrotności stopy lombardowej NBP).

Od dnia 06.12.2012 r. oprocentowanie należności przeterminowanych wynosić będzie 23% w stosunku rocznym.

 

KOMUNIKAT
z dnia 8 listopada 2012 r.
dotyczący zmiany oprocentowania pobieranego od niespłaconych
w terminie należności (kredytów)

Na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.) oraz Umowy kredytowej Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce informuje, iż w związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej od dnia 08.11.2012 r. stopy lombardowej NBP, zmianie ulega oprocentowanie obowiązujące dla należności (kredytów) przeterminowanych (równe czterokrotności stopy lombardowej NBP).

Od dnia 08.11.2012 r. oprocentowanie należności przeterminowanych wynosić będzie 24% w stosunku rocznym.

 

KOMUNIKAT
z dnia 10 maja 2012 r.
dotyczący zmiany oprocentowania pobieranego od niespłaconych
w terminie należności (kredytów)

Na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.) oraz Umowy kredytowej Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce informuje, iż w związku z podwyższeniem przez Radę Polityki Pieniężnej od dnia 10.05.2012 r. stopy lombardowej NBP, zmianie ulega oprocentowanie obowiązujące dla należności (kredytów) przeterminowanych (równe czterokrotności stopy lombardowej NBP).

Od dnia 10.05.2012 r. oprocentowanie należności przeterminowanych wynosić będzie 25% w stosunku rocznym.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40