I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2019 r.: 1,79

STYCZEŃ 2019 r.

WIBOR 1M: 1,64
WIBOR 3M: 1,72
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2018 r.: 1,78

GRUDZIEŃ 2018 r.

WIBOR 1M: 1,64
WIBOR 3M: 1,72
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2018 r.: 1,78

LISTOPAD 2018 r.

WIBOR 1M: 1,64
WIBOR 3M: 1,72
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2018 r.: 1,78

PAŹDZIERNIK 2018 r.

WIBOR 1M: 1,64
WIBOR 3M: 1,72
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2018 r.: 1,78

WRZESIEŃ 2018 r.

WIBOR 1M: 1,64
WIBOR 3M: 1,70
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2018 r.: 1,78

SIERPIEŃ 2018 r.

WIBOR 1M: 1,64
WIBOR 3M: 1,70
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2018 r.: 1,78

LIPIEC 2018 r.

WIBOR 1M: 1,64
WIBOR 3M: 1,70
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2018 r.: 1,81

CZERWIEC 2018 r.

WIBOR 1M: 1,64
WIBOR 3M: 1,70
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%


I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2018 r.: 1,81

MAJ 2018 r.

WIBOR 1M: 1,64
WIBOR 3M: 1,70
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2018 r.: 1,81

KWIECIEŃ 2018 r.

WIBOR 1M: 1,64
WIBOR 3M: 1,71
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2018 r.: 1,81

MARZEC 2018 r.

WIBOR 1M: 1,65
WIBOR 3M: 1,72
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2018 r.: 1,81

LUTY 2018 r.

WIBOR 1M: 1,65
WIBOR 3M: 1,72
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2018 r.: 1,81

STYCZEŃ 2018 r.

WIBOR 1M: 1,65
WIBOR 3M: 1,72
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2017 r.: 1,81

GRUDZIEŃ 2017 r.

WIBOR 1M: 1,66
WIBOR 3M: 1,73
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2017 r.: 1,81

LISTOPAD 2017 r.

WIBOR 1M: 1,66
WIBOR 3M: 1,73
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2017 r.: 1,81

PAŹDZIERNIK 2017 r.

WIBOR 1M: 1,66
WIBOR 3M: 1,73
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2017 r.: 1,81

WRZESIEŃ 2017 r.

WIBOR 1M: 1,66
WIBOR 3M: 1,73
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%


I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2017 r.: 1,81

SIERPIEŃ 2017 r.

WIBOR 1M: 1,66
WIBOR 3M: 1,73
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2017 r.: 1,81

LIPIEC 2017 r.

WIBOR 1M: 1,66
WIBOR 3M: 1,73
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2017 r.: 1,81

CZERWIEC 2017 r.

WIBOR 1M: 1,66
WIBOR 3M: 1,73
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2017 r.: 1,81

MAJ 2017 r.

WIBOR 1M: 1,66
WIBOR 3M: 1,73
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2017 r.: 1,81

KWIECIEŃ 2017 r.

WIBOR 1M: 1,66
WIBOR 3M: 1,73
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2017 r.: 1,81

MARZEC 2017 r.

WIBOR 1M: 1,66
WIBOR 3M: 1,73
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2017 r.: 1,81

LUTY 2017 r.

WIBOR 1M: 1,66
WIBOR 3M: 1,73
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2017 r.: 1,81

STYCZEŃ 2017 r.

WIBOR 1M: 1,66
WIBOR 3M: 1,73
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2016 r.: 1,79

GRUDZIEŃ 2016 r.

WIBOR 1M: 1,66
WIBOR 3M: 1,73
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2016 r.: 1,79

LISTOPAD 2016 r.

WIBOR 1M: 1,65
WIBOR 3M: 1,72
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

  

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2016 r.: 1,79

PAŹDZIERNIK 2016 r.

WIBOR 1M: 1,65
WIBOR 3M: 1,71
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2016 r.: 1,79

WRZESIEŃ 2016 r.

WIBOR 1M: 1,65
WIBOR 3M: 1,71
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2016 r.: 1,79

SIERPIEŃ 2016 r.

WIBOR 1M: 1,65
WIBOR 3M: 1,71
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2016 r.: 1,79

LIPIEC 2016 r.

WIBOR 1M: 1,63
WIBOR 3M: 1,69
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2016 r.: 1,77

CZERWIEC 2016 r.

WIBOR 1M: 1,58
WIBOR 3M: 1,67
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

  

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2016 r.: 1,77

MAJ 2016 r.

WIBOR 1M: 1,56
WIBOR 3M: 1,67
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2016 r.: 1,77

KWIECIEŃ 2016 r.

WIBOR 1M: 1,56
WIBOR 3M: 1,67
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2016 r.: 1,77

MARZEC 2016 r.

WIBOR 1M: 1,58
WIBOR 3M: 1,69
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

  

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2016 r.: 1,77

LUTY 2016 r.

WIBOR 1M: 1,62
WIBOR 3M: 1,71
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2016 r.: 1,77

STYCZEŃ 2016 r.

WIBOR 1M: 1,66
WIBOR 3M: 1,72
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

  

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2015 r.: 1,79

GRUDZIEŃ 2015 r.

WIBOR 1M: 1,67
WIBOR 3M: 1,73
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2015 r.: 1,79

LISTOPAD 2015 r.

WIBOR 1M: 1,67
WIBOR 3M: 1,73
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

  

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2015 r.: 1,79

PAŹDZIERNIK 2015 r.

WIBOR 1M: 1,66
WIBOR 3M: 1,72
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

  

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2015 r.: 1,79

WRZESIEŃ 2015 r.

WIBOR 1M: 1,66
WIBOR 3M: 1,72
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2015 r.: 1,79

SIERPIEŃ 2015 r.

WIBOR 1M: 1,66
WIBOR 3M: 1,72
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2015 r.: 1,79

LIPIEC 2015 r.

WIBOR 1M: 1,66
WIBOR 3M: 1,70
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2015 r.: 2,05

CZERWIEC 2015 r.

WIBOR 1M: 1,64
WIBOR 3M: 1,67
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2015 r.: 2,05

MAJ 2015 r.

WIBOR 1M: 1,64
WIBOR 3M: 1,65
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2015 r.: 2,05

KWIECIEŃ 2015 r.

WIBOR 1M: 1,67
WIBOR 3M: 1,67
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2015 r.: 2,05

MARZEC 2015 r.

WIBOR 1M: 1,96
WIBOR 3M: 1,92
REDYSKONTO WEKSLI DO 4.03.2015 r.: 2,25%
REDYSKONTO WEKSLI OD 5.03.2015 r.: 1,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2015 r.: 2,05

MARZEC 2015 r.

WIBOR 1M: 1,96
WIBOR 3M: 1,92
REDYSKONTO WEKSLI: 2,25%

 

 I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2015 r.: 2,05

LUTY 2015 r.

WIBOR 1M: 2,05
WIBOR 3M: 2,03
REDYSKONTO WEKSLI: 2,25%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2015 r.: 2,05

STYCZEŃ 2015 r.

WIBOR 1M: 2,08
WIBOR 3M: 2,06
REDYSKONTO WEKSLI: 2,25%

 


I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2014 r.: 2,69

GRUDZIEŃ 2014 r.

WIBOR 1M:  2,05
WIBOR 3M: 2,03 
REDYSKONTO WEKSLI: 2,25%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2014 r.: 2,69

LISTOPAD 2014 r.

WIBOR 1M:  2,14
WIBOR 3M:  2,07
REDYSKONTO WEKSLI: 2,25%

 I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2014 r.: 2,69

PAŹDZIERNIK 2014 r.

WIBOR 1M:  2,52
WIBOR 3M:  2,45
REDYSKONTO WEKSLI DO 08.10.2014 r.: 2,75%
REDYSKONTO WEKSLI OD 09.10.2014 r.: 2,25%

 I N F O R M A C J A

 DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2014 r.: 2,69

PAŹDZIERNIK 2014 r.

WIBOR 1M:  2,52
WIBOR 3M:  2,45
REDYSKONTO WEKSLI: 2,75%

 

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2014 r.: 2,69

WRZESIEŃ 2014 r.

WIBOR 1M:  2,60
WIBOR 3M:  2,65
REDYSKONTO WEKSLI: 2,75%

  
I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2014 r.: 2,69

SIERPIEŃ 2014 r.

WIBOR 1M:  2,60
WIBOR 3M:  2,68
REDYSKONTO WEKSLI: 2,75%

 

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2014 r.: 2,73

LIPIEC 2014 r.

WIBOR 1M:  2,61
WIBOR 3M:  2,69
REDYSKONTO WEKSLI: 2,75%

 

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2014 r.: 2,72

CZERWIEC 2014 r.

WIBOR 1M:  2,62
WIBOR 3M:  2,72
REDYSKONTO WEKSLI: 2,75%

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2014 r.: 2,72

MAJ 2014 r.

WIBOR 1M:  2,62
WIBOR 3M:  2,72
REDYSKONTO WEKSLI : 2,75%

 


I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2014 r.: 2,72

KWIECIEŃ 2014 r.

WIBOR 1M:  2,61
WIBOR 3M:  2,71
REDYSKONTO WEKSLI : 2,75%
I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2014 r.: 2,72

MARZEC 2014 r.

WIBOR 1M:  2,61
WIBOR 3M:  2,71
REDYSKONTO WEKSLI : 2,75%


 
  

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2014 r.: 2,72

LUTY 2014 r.

WIBOR 1M:  2,61
WIBOR 3M:  2,70
REDYSKONTO WEKSLI : 2,75%

  

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2014 r.: 2,72

STYCZEŃ 2014 r.

WIBOR 1M:  2,60
WIBOR 3M:  2,67
REDYSKONTO WEKSLI : 2,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2013 r.: 2,71

GRUDZIEŃ 2013 r.

WIBOR 1M:  2,60
WIBOR 3M:  2,65
REDYSKONTO WEKSLI : 2,75%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2013 r.: 2,71

LISTOPAD 2013 r.

WIBOR 1M:  2,60
WIBOR 3M:  2,67
REDYSKONTO WEKSLI : 2,75%

 

 I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2013 r.: 2,71

PAŹDZIERNIK 2013 r.

WIBOR 1M:  2,61
WIBOR 3M:  2,69
REDYSKONTO WEKSLI : 2,75%

 

 I N F O R M A C J A 

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2013 r.: 2,71

WRZESIEŃ 2013 r.

WIBOR 1M:  2,62
WIBOR 3M:  2,70
REDYSKONTO WEKSLI: 2,75%


  

 I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2013 r.: 2,71

SIERPIEŃ 2013 r.

WIBOR 1M:  2,65
WIBOR 3M:  2,70
REDYSKONTO WEKSLI DO 03.07.2013 r.: 3,00%
REDYSKONTO WEKSLI OD 04.07.2013 r.: 2,75%

 

 I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2013 r.: 2,71

LIPIEC 2013 r.

WIBOR 1M:  2,86
WIBOR 3M:  2,74
REDYSKONTO WEKSLI DO 03.07.2013 r.: 3,00%
REDYSKONTO WEKSLI OD 04.07.2013 r.: 2,75%

 

 I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2013 r.: 2,71

LIPIEC 2013 r.

WIBOR 1M:  2,86
WIBOR 3M:  2,74
REDYSKONTO WEKSLI DO 05.06.2013 r.: 3,25%
REDYSKONTO WEKSLI OD 06.06.2013 r.: 3,00%

 

 I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2013 r.: 4,08

CZERWIEC 2013 r.

WIBOR 1M:  3,08
WIBOR 3M:  2,86
REDYSKONTO WEKSLI DO 05.06.2013 r.: 3,25%
REDYSKONTO WEKSLI OD 06.06.2013 r.: 3,00%

 

 I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2013 r.: 4,08

CZERWIEC 2013 r.

WIBOR 1M:  3,08
WIBOR 3M:  2,86
REDYSKONTO WEKSLI: 3,25%

 

 I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2013 r.: 4,08

MAJ 2013 r.

WIBOR 1M:  3,32
WIBOR 3M:  3,29
REDYSKONTO WEKSLI do 08.05.2013r:  3,50%
REDYSKONTO WEKSLI od 09.05.2013r:  3,25%

 

 I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2013 r.: 4,08

MAJ 2013 r.

WIBOR 1M:  3,32
WIBOR 3M:  3,29
REDYSKONTO WEKSLI:  3,50%

 

 I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2013 r.: 4,08

KWIECIEŃ 2013 r.

WIBOR 1M:  3,48
WIBOR 3M:  3,48
REDYSKONTO WEKSLI:  3,50%

 

 I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2013 r.: 4,08

MARZEC 2013 r.

WIBOR 1M:  3,87
WIBOR 3M:  3,80

REDYSKONTO WEKSLI:

- od 1.03-6.03.2013 r.
- od 7.03.2013 r.

 

4,00%
3,50%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2013 r.: 4,08

LUTY 2013 r.

WIBOR 1M:  4,12
WIBOR 3M:  4,03
REDYSKONTO WEKSLI: do dnia 07.02.2013 r. 4,25%
REDYSKONTO WEKSLI: od dnia 07.02.2013 r. 4,00%

 

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2013 r.: 4,08

LUTY 2013 r.

WIBOR 1M:  4,12
WIBOR 3M:  4,03
REDYSKONTO WEKSLI: 4,25%

 

 I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2013 r.: 4,08

STYCZEŃ 2013 r.

WIBOR 1M:  4,34
WIBOR 3M:  4,26
REDYSKONTO WEKSLI: do dnia 09.01.2013 r. 4,50%
REDYSKONTO WEKSLI: od dnia 10.01.2013 r. 4,25%

 

 I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2013 r.: 4,08

STYCZEŃ 2013 r.

WIBOR 1M:  4,34
WIBOR 3M:  4,26
REDYSKONTO WEKSLI: 4,50%

  

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2012 r.: 5,14

GRUDZIEŃ 2012 r.

WIBOR 1M: 4,64
WIBOR 3M: 4,62

REDYSKONTO WEKSLI do 05.12.2012 r.:

4,75%

REDYSKONTO WEKSLI od 06.12.2012 r.:

4,50%

 

 I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2012 r.: 5,14

GRUDZIEŃ 2012 r.

WIBOR 1M: 4,64
WIBOR 3M: 4,62
REDYSKONTO WEKSLI: 4,75%

 

 I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2012 r.: 5,14

LISTOPAD 2012 r.

WIBOR 1M: 4,83
WIBOR 3M: 4,82

REDYSKONTO WEKSLI: do 7.11.2012 r.

5,00%

REDYSKONTO WEKSLI: od 8.11.2012 r.

4,75%

 

 I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2012 r.: 5,14

LISTOPAD 2012 r.

WIBOR 1M: 4,83
WIBOR 3M: 4,82
REDYSKONTO WEKSLI: 5,00%

 

 I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2012 r.: 5,14

PAŹDZIERNIK 2012 r.

WIBOR 1M: 4,90
WIBOR 3M: 4,95
REDYSKONTO WEKSLI: 5,00%

 

 I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2012 r.: 5,14

WRZESIEŃ 2012 r.

WIBOR 1M: 4,91
WIBOR 3M: 5,10
REDYSKONTO WEKSLI: 5,00%

 

I N F O R M A C J A
DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2012 r.: 5,14

SIERPIEŃ 2012 r.

WIBOR 1M: 4,91
WIBOR 3M: 5,13
REDYSKONTO WEKSLI: 5,00%

 

I N F O R M A C J A
DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2012 r.: 5,14

LIPIEC 2012 r.

 

WIBOR 1M: 4,92
WIBOR 3M: 5,12
REDYSKONTO WEKSLI: 5,00%

 

I N F O R M A C J A
DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2012 r.: 5,00

CZERWIEC 2012 r.

WIBOR 1M: 4,86
WIBOR 3M: 5,05
REDYSKONTO WEKSLI: 5,00%

I N F O R M A C J A
DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2012 r.: 5,00

MAJ 2012 r. (II)

WIBOR 1M: 4,71
WIBOR 3M: 4,94
REDYSKONTO WEKSLI:
DO DNIA 09.05.2012 r.:
OD DNIA 10.05.2012 r.: 


4,75%
5,00%

 

I N F O R M A C J A
DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2012 r.: 5,00

MAJ 2012 r. (I)

WIBOR 1M: 4,71
WIBOR 3M: 4,94
REDYSKONTO WEKSLI: 4,75%

 

I N F O R M A C J A
DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2012 r.: 5,00

KWIECIEŃ 2012 r.

WIBOR 1M: 4,72
WIBOR 3M: 4,95
REDYSKONTO WEKSLI: 4,75%

 

I N F O R M A C J A
DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w I półroczu 2012 r.: 5,00

MARZEC 2012 r.

WIBOR 1M: 4,75
WIBOR 3M: 4,97
REDYSKONTO WEKSLI: 4,75%

 

I N F O R M A C J A
DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

LUTY 2012 r.

WIBOR 1M: 4,75
WIBOR 3M: 4,99
REDYSKONTO WEKSLI: 4,75%

 

I N F O R M A C J A
DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

STYCZEŃ 2012 r.

WIBOR 1M: 4,76
WIBOR 3M: 4,98
REDYSKONTO WEKSLI: 4,75%

 

 

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40