Kredyt okazjonalny

Kredyt okazjonalny przeznaczony jest na dowolne cele konsumpcyjne, bez konieczności udokumentowania poniesionych wydatków. Okres spłaty kredytu do 12 miesięcy.

  • kredyt udzielany jest na dowolny cel
  • kwota kredytu od 500 złotych do 12000 złotych
  • okres spłaty – 12 równych rat kapitałowo-odsetkowych
  • atrakcyjne warunki cenowe
  • brak dodatkowych ukrytych kosztów czy obowiązkowych ubezpieczeń

Reprezentatywny przykład dotyczący warunków kredytu udzielanego dla osób nie posiadających konta osobistego ROR w Małopolskim Banku Spółdzielczym.

Bank pobiera prowizję w wysokości 3,5% od kwoty udzielonego kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,96%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 3194,76 zł, oprocentowanie stałe 5,50% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 194,76 zł (w tym: prowizja 105,00 zł, odsetki 89,76 zł), spłata kredytu w 12 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości: 12 rat po 257,48 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 14.01.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Reprezentatywny przykład dotyczący warunków kredytu udzielanego dla Posiadaczy konta osobistego ROR w Małopolskim Banku Spółdzielczym.

Bank pobiera prowizję w wysokości 2,5% od kwoty udzielonego kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,64%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 3176,76 zł, oprocentowanie stałe 5,50% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 176,76 zł (w tym: prowizja 75,00 zł, odsetki 89,76 zł, usługi dodatkowe: opłata za prowadzenie ROR 1,00 zł miesięcznie m.in. jeżeli suma miesięcznych wpływów wynosi min. 500 zł), spłata kredytu w 12 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości: 12 rat po 257,48 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 14.01.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

Wniosek o udzielenie kredytu

Uzyskanie kredytu następuje na podstawie wypełnionego wniosku o udzielenie kredytu wraz z dokumentami niezbędnymi do jego rozpatrzenia. 

Uruchomienie kredytu

Uruchomienie kredytu następuje zgodnie z dyspozycją Klienta w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, na wskazany przez niego rachunek.

Forma i sposób spłaty kredytu

Spłata kredytu następuje w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych w terminach i kwotach ustalonych w harmonogramie spłat stanowiącym załącznik do Umowy kredytu.

Formy zabezpieczenia

  • weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40