kredyty indyw oferta

 Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

  • kredyt udzielany jest na dowolny cel
  • maksymalny limit kredytowy 6 – krotność deklarowanych wpływów na rachunek
  • szybka decyzja kredytowa
  • brak opłaty przygotowawczej
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu
  • możliwość skorzystania z ubezpieczenia kredytu
  • łatwość i wygoda w uzyskaniu kredytu – minimum formalności oraz profesjonalna pomoc ze strony pracowników Banku

Reprezentatywny przykład dotyczący warunków kredytu udzielanego dla Posiadaczy konta osobistego ROR w Małopolskim Banku Spółdzielczym.

Bank pobiera prowizję w wysokości 2,5% od kwoty udzielonego kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,93 %, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3000,00 zł spłacona w całości po 12 miesiącach, całkowita kwota do zapłaty 3387,01 zł, oprocentowanie zmienne 10,00% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 387,01 zł (w tym: prowizja 75,00 zł, odsetki 300,01 zł, usługi dodatkowe: opłata za prowadzenie ROR 1,00 zł miesięcznie m.in. jeżeli suma miesięcznych wpływów wynosi min. 500 zł).

Kalkulacja została dokonana na dzień 14.01.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

 

Wniosek o udzielenie kredytu

Kredyt przeznaczony jest dla osób posiadających w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy od co najmniej 3 – ech  miesięcy. Kredyt udzielany jest na okres maksymalnie 12 miesięcy z możliwością odnawiania na kolejne okresy, bez konieczności jego spłaty.
Uzyskanie kredytu następuje na podstawie wypełnionego wniosku o udzielenie kredytu wraz z dokumentami niezbędnymi do jego rozpatrzenia. 

Uruchomienie kredytu

Udzielenie kredytu polega na przyznaniu kwoty limitu kredytowego, do wysokości którego Posiadacz ROR może realizować wypłaty ponad stan własnych środków posiadanych na rachunku.

Forma i sposób spłaty kredytu

Każda wpłata na rachunek powoduje, że limit kredytowy odnawia się do wysokości określonej w Umowie kredytu i może być wielokrotnie wykorzystywany w całości lub częściach.
Spłacie miesięcznej podlegają wyłącznie raty odsetkowe.

Formy zabezpieczenia

Zabezpieczenie spłaty kredytu ustalane jest indywidualnie z Klientem. Standardowo zabezpieczeniem kredytu jest:

  1. weksel in blanco „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową
  2. poręczenie wekslowe

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40