kredyty indyw oferta

Wygodny i tani kredyt na potrzeby gospodarstw domowych udzielany jest na dowolne cele bez konieczności udokumentowania poniesionych wydatków.

 • kredyt udzielany jest na dowolny cel
 • kwota kredytu od 500 do 30 000 złotych
 • okres kredytowania do 2 lat
 • szybka decyzja kredytowa
 • brak opłaty przygotowawczej
 • atrakcyjne oprocentowanie, niższe oprocentowanie dla Posiadaczy konta osobistego
 • spłata w dogodnych ratach malejących lub anuitetowych
 • dogodne terminy spłaty kredytu
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia kredytu
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów
 • łatwość i wygoda w uzyskaniu kredytu – minimum formalności oraz profesjonalna pomoc ze strony pracowników Banku

 

Reprezentatywny przykład dotyczący warunków kredytu udzielanego dla Posiadaczy konta osobistego ROR w Małopolskim Banku Spółdzielczym. 

Bank pobiera prowizję w wysokości 2,5% od kwoty udzielonego kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,28%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5413,32 zł, oprocentowanie stałe 5,00% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 413,32 zł (w tym: prowizja 125,00 zł, odsetki 264,32 zł, usługi dodatkowe: opłata za prowadzenie ROR 1,00 zł miesięcznie m.in. jeżeli suma miesięcznych wpływów wynosi min. 500 zł), spłata kredytu w 24 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości: 23 raty po 219,35 zł i ostatnia 24-ta rata wyrównawcza 219,27 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 14.01.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Wniosek o udzielenie kredytu

Uzyskanie kredytu następuje na podstawie wypełnionego wniosku o udzielenie kredytu wraz z dokumentami niezbędnymi do jego rozpatrzenia. 

Uruchomienie kredytu

Uruchomienie kredytu następuje zgodnie z dyspozycją Klienta w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, na wskazany przez niego rachunek.

Forma i sposób spłaty kredytu

Kredyt może być spłacany w ratach miesięcznych lub kwartalnych, według stałej lub zmiennej stopy procentowej.

Formy zabezpieczenia

Zabezpieczenie spłaty kredytu ustalane jest indywidualnie z Klientem. Standardowo zabezpieczeniem kredytu jest:

 1. weksel in blanco „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową
 2. poręczenie wekslowe

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40