kredyt remonty oferta

Kredyt udzielany jest z przeznaczeniem na remonty, modernizację domów mieszkalnych (lokali mieszkalnych) bez konieczności udokumentowania poniesionych wydatków.

 • okres kredytowania do 5 lat
 • szybka decyzja kredytowa
 • brak opłaty przygotowawczej
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • spłata w dogodnych ratach malejących lub anuitetowych
 • dogodne terminy spłaty kredytu
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia kredytu
 • możliwość ubezpieczenia nieruchomości
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów
 • łatwość i wygoda w uzyskaniu kredytu – minimum formalności oraz profesjonalna pomoc ze strony pracowników Banku

 

Reprezentatywny przykład dotyczący warunków kredytu udzielanego dla Posiadaczy konta osobistego ROR w Małopolskim Banku Spółdzielczym.

Bank pobiera prowizję w wysokości 2,5% od kwoty udzielonego kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,99%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 6000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 7051,49 zł, oprocentowanie zmienne 5,29% w stosunku rocznym (WIBOR 6M plus marża 3,50 punktów procentowych), całkowity koszt kredytu 1051,49 zł (w tym: prowizja 150,00 zł, odsetki 841,49 zł, usługi dodatkowe: opłata za prowadzenie ROR 1,00 zł miesięcznie m.in. jeżeli suma miesięcznych wpływów wynosi min. 500 zł), spłata kredytu w 60 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości: 59 rat po 114,03 zł i ostatnia 60-ta rata wyrównawcza 113,72 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 14.01.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Wniosek o udzielenie kredytu

Uzyskanie kredytu następuje na podstawie wypełnionego wniosku o udzielenie kredytu wraz z dokumentami niezbędnymi do jego rozpatrzenia. 
Do wniosku kredytowego należy przedłożyć również kosztorys z określeniem zakresu planowanych robót.

Uruchomienie kredytu

Uruchomienie kredytu następuje zgodnie z dyspozycją Klienta w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, na wskazany przez niego rachunek.

Forma i sposób spłaty kredytu

Kredyt może być spłacany w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych, według stałej lub zmiennej stopy procentowej.

Formy zabezpieczenia

Zabezpieczenie spłaty kredytu ustalane jest indywidualnie z Klientem. Standardowo zabezpieczeniem kredytu jest:

 1. weksel in blanco „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową
 2. poręczenie wekslowe

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40