baner_homepage_1500
KREDYT DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB
baner_homepage_1500
baner_homepage_1500
KREDYT HIPOTECZNY
baner_homepage_1500
previous arrow
next arrow

Informacje ogólne

 Kredyt Konsolidacyjny może być przeznaczony na całkowitą spłatę wszystkich zobowiązań wynikających z kredytów i pożyczek konsumpcyjnych zaciągniętych w innych bankach oraz na własne potrzeby konsumpcyjne kredytobiorcy.

Informacja o możliwości zastosowania stałej stopy oprocentowania dla kredytów zabezpieczonych hipotecznie

Ogólne informacje dotyczące Umowy Kredytu Konsolidacyjnego

Regulamin udzielania Kredytów Konsolidacyjnych w Małopolskim Banku Spółdzielczym 

Przykład reprezentatywny

Przykład reprezentatywny dla Kredytu Konsolidacyjnego zabezpieczonego hipoteką

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,13% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 75 000,00 PLN, okres kredytowania: 120 miesięcy; oprocentowanie zmienne 9,62% w skali roku – wyliczone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M: 5,82% i marży Banku w wysokości 3,80 punktu procentowego.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 120 092,62 PLN. Kredyt płatny w 120 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych, przy czym 119 rat płatnych po 975,62 PLN, ostatnia 120-ta rata wyrównawcza wyniesie 974,84 PLN. Całkowity koszt kredytu 45 092,62 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania  42 073,62 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 4,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 3 000,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia i kosztu ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy spoza oferty Banku oraz kosztu operatu szacunkowego nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania Umowy kredytu wartość wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M może ulec zmianie, co spowoduje podwyższenie lub obniżenie wysokości spłacanej raty kredytu i całkowitej kwoty do zapłaty. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 03.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

Przykład reprezentatywny dla Kredytu Konsolidacyjnego zabezpieczonego hipoteką dla oprocentowania okresowo stałego

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,14% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 75 000,00 PLN, okres kredytowania: 120 miesięcy; oprocentowanie okresowo stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 8,50% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,62% w skali roku – wyliczone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M: 5,82% i marży Banku w wysokości 3,80 punktu procentowego.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 116 105,61 PLN. Kredyt płatny w 120 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych, przy czym 60 pierwszych rat płatnych po 930,07 PLN, kolejnych 59 rat po 954,71 PLN, ostatnia 120-ta rata wyrównawcza wyniesie 954,51 PLN. Całkowity koszt kredytu 41 105,61 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 38 086,61 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 4,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 3 000,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia i kosztu ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy spoza oferty Banku oraz kosztu operatu szacunkowego nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania zmiennej stopy procentowej wartość wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M może ulec zmianie, co spowoduje podwyższenie lub obniżenie wysokości spłacanej raty kredytu i całkowitej kwoty do zapłaty. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 03.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Jak otrzymać kredyt

Zobacz jakie to proste

  1. Składasz wniosek.
    Wybierz placówkę Małopolskiego Banku Spółdzielczego, wypełnij wniosek o kredyt. Jeśli nie przelewasz wynagrodzenia do naszego Banku, możesz potrzebować zaświadczenia o wysokości dochodów.
  2. Ustalamy warunki otrzymania kredytu.
    Sprawdzamy Twoją zdolność kredytową i ustalamy szczegóły umowy o kredyt.
  3. Otrzymujesz kredyt.
    Odbierasz gotówkę w kasie Banku lub przelewamy pieniądze na Twoje konto.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40