rolnicy oferta

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą lub rolniczą Kredytobiorcy.
Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w uzasadnionych przypadkach długoterminowy.

  • kredyt udzielany jako krótko- lub średnioterminowy, na okres od jednego roku do trzech lat,
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • możliwość przyznania kredytu podmiotowi, który założył w Banku rachunek bieżący i przeniósł na ten rachunek obroty z innego banku,
  • nie wymaga się przedstawiania przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania,
  • łatwość i wygoda w uzyskaniu kredytu – minimum formalności oraz profesjonalna pomoc ze strony pracowników Banku

Wniosek o udzielenie kredytu

Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej na podstawie dyspozycji Klienta.

Uruchomienie kredytu

Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty. Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.
Wypłata środków kredytowych może nastąpić po udokumentowaniu przez Kredytobiorcę celowości ich przeznaczenia (np. fakturami, rachunkami, umowami, notatką z inspekcji sporządzoną przez pracowników Banku, itp.)

 

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40