rolnicy oferta

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym z terminem spłaty do 12 miesięcy, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.

  • atrakcyjne oprocentowanie
  • możliwość przyznania kredytu podmiotowi, który założył w Banku rachunek bieżący i przeniósł na ten rachunek obroty z innego banku,
  • nie wymaga się przedstawiania przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania,
  • kredyt w formie linii kredytowej ma charakter kredytu odnawialnego – może być wielokrotnie wykorzystany
  • łatwość i wygoda w uzyskaniu kredytu – minimum formalności oraz profesjonalna pomoc ze strony pracowników Banku

Wniosek o udzielenie kredytu

Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym. Wpływy na rachunek Klienta, stanowiące podstawę ustalenia limitu kredytowego powinny pochodzić wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.  

Uruchomienie kredytu

Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku w przypadku braku środków własnych Klienta na rachunku. Każde uznanie lub obciążenie rachunku bieżącego jest spłatą lub wykorzystaniem kredytu do wysokości limitu kredytowego w danym okresie.

Forma i sposób spłaty kredytu

Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.

 

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40