rolnicy oferta

Kredyt Mój Biznes Przeznaczony jest dla osób rozpoczynających jak i już prowadzących działalność gospodarczą, w oparciu o uproszczoną księgowość tj. w formie księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej.

  • brak konieczności dokumentowania wydatków,
  • wysoka kwota kredytu – nawet 150.000 zł,
  • uproszczone procedury kredytowe,
  • szybka decyzja kredytowa,
  • okres spłaty kredytu do 8 lat,
  • prowadzenie rachunku bieżącego bez opłat przez okres 1 roku.
  • łatwość i wygoda w uzyskaniu kredytu – minimum formalności oraz profesjonalna pomoc ze strony pracowników Banku

Uruchomienie kredytu

Uruchomienie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.      
Wykorzystanie kredytu następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, poprzez realizację dyspozycji kredytobiorcy w ciężar rachunku kredytowego.


Forma i sposób spłaty kredytu

Spłata kredytu: raty kapitałowo – odsetkowe płatne miesięcznie lub kwartalnie z możliwością
innego rozterminowania kredytu w dopasowaniu do charakteru prowadzonej działalności
gospodarczej.

 

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40