baner kredyty firmowe new

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej przez Kredytobiorcę, szczególnie charakteryzującej się powtarzającymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością. Kredyt ten może być udzielony jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym lub jako kredyt samodzielny. Udzielany jest Klientowi posiadającemu w Banku rachunek bieżący od minimum 3 miesięcy i przeprowadzającemu rozliczenia przez ten rachunek.

  • możliwość przyznania kredytu podmiotowi, który założył w Banku rachunek bieżący i przeniósł na ten rachunek obroty z innego banku,
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • nie wymaga się przedstawiania przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania,
  • kredyt w formie linii kredytowej ma charakter kredytu odnawialnego – może być wielokrotnie wykorzystany
  • łatwość i wygoda w uzyskaniu kredytu – minimum formalności oraz profesjonalna pomoc ze strony pracowników Banku

Wniosek o udzielenie kredytu

Limit kredytu ustalany jest z uwzględnieniem poziomu zdolności kredytowej Kredytobiorcy,
wysokości obrotów na rachunku bieżącym, rodzaju i wysokości bieżących potrzeb
kredytowych oraz rodzaju i wartości proponowanych prawnych form zabezpieczeń spłaty
kredytu

Uruchomienie kredytu

Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie do dyspozycji Kredytobiorcy limitu kredytu na wydzielonym rachunku kredytowym otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty, przy czym nie określa się terminów i kwot wykorzystania kredytu.


Forma i sposób spłaty kredytu

Wykorzystanie i spłata kredytu następuje każdorazowo na podstawie pisemnej dyspozycji Kredytobiorcy dotyczącej przekazania środków z rachunku bieżącego na rachunek kredytowy.

 

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40