baner kredyt medyk new

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem prywatnych praktyk lekarskich, aptek, laboratoriów, finansowanie zakupu nieruchomości, remontów, specjalistycznego sprzętu, aparatury medycznej oraz zakupu samochodów niezbędnych do prowadzenia prywatnych praktyk lekarskich, aptek, laboratoriów.
Dla osób rozpoczynających jak i już prowadzących działalność gospodarczą, w oparciu o uproszczoną księgowość tj. w formie księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej.

  • okres spłaty dla kredytu inwestycyjnego – nawet do 10 lat
  • wysoka kwota kredytu – nawet do 150.000 złotych,
  • szybka decyzja kredytowa,
  • atrakcyjne oprocentowanie,
  • możliwość uzgodnienia karencji w spłacie kapitału,
  • brak konieczności dokumentowania wydatków,
  • łatwość i wygoda w uzyskaniu kredytu – minimum formalności oraz profesjonalna pomoc ze strony pracowników Banku.

Uruchomienie kredytu

Uruchomienie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.     

Forma i sposób spłaty kredytu

Spłata kredytu: raty kapitałowo – odsetkowe płatne miesięcznie lub kwartalnie z możliwością innego rozterminowania kredytu w dopasowaniu do charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40