talentowisko_01 talentowisko_02 talentowisko_03

Program nauczania w szkołach podstawowych nie obejmuje zagadnień z zakresu przedsiębiorczości. SKO stanowi więc cenne uzupełnienie wiedzy wpajanej w szkole, ponieważ to nie tylko kształtowanie nawyku oszczędzania u dzieci, ale także nauka podstaw przedsiębiorczości i bankowości.

Dzieci mają szansę brać udział w lekcjach na temat bankowości i podstaw przedsiębiorczości, zobaczyć bank „od środka”, poznać mechanizmy rządzące pieniądzem i oczywiście uczą się, że warto oszczędzać. Wiedza i  doświadczenie zdobyte przez dzieci poprzez uczestniczenie w SKO i programie Talentowi SKO, będą procentować w dorosłym życiu.

Szkoły decydujące się na współpracę z Małopolskim Bankiem Spółdzielczym w zakresie prowadzenia Szkolnej Kasy Oszczędności, zyskują silnego partnera nie tylko na płaszczyźnie edukacyjnej, ale także organizacyjnej. Bank często wspiera współpracujące z nim szkoły zarówno finansowo jak i  rzeczowo.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40