RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. W Małopolskim Banku Spółdzielczym dane klientów i podmiotów współpracujących podlegają szczególnej ochronie. Zapraszamy do zapoznania się z informacją o zasadach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz przysługujących prawach wynikających z RODO.

Inspektor Ochrony Danych w Małopolskim Banku Spółdzielczym: Marek Waligóra

tel. 12 278 13 95
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących danych osobowych

Wniosek realizacja praw klienta (osoby, której dane dotyczą) zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO)

Klauzula monitoring

 

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW

 

Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Małopolskim Banku Spółdzielczym Zasad ładu korporacyjnego za 2016 r.

Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Małopolskim Banku Spółdzielczym Zasad ładu korporacyjnego za 2017 r.

Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Małopolskim Banku Spółdzielczym Zasad ładu korporacyjnego za 2018 r.

 

Polityka informacyjna Małopolskiego Banku Spółdzielczego


Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2010 r.

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2011 r.

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2012 r.

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2013 r.

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2014 r.

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2015 r.

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2016 r.

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2017 r.

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2018 r.

 

Dane finansowe 31.12.2012 r.

Dane finansowe 30.06.2013 r.

Dane finansowe 31.12.2013 r.

Dane finansowe 30.06.2014 r.

Dane finansowe 31.12.2014 r.

Dane finansowe 30.06.2015 r.

Dane finansowe 31.12.2015 r.

Dane finansowe 30.06.2016 r.

Dane finansowe 31.12.2016 r.

Dane finansowe 30.06.2017 r.

Dane finansowe 31.12.2017 r.

Dane finansowe 30.06.2018 r.

Dane finansowe 31.12.2018 r.

Dane finansowe 30.06.2019 r.Informacja o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji/skarg oraz zgłoszeń o transakcjach nieautoryzowanych w Małopolskim Banku Spółdzielczym

Druk zgłoszenia reklamacji karty 

Reklamacje dotyczące składanych wniosków o prolongatę kredytu (w związku z epidemią)

 

Zasady realizacji pojedynczych transakcji płatniczych w MBS
Załącznik nr 1 do Zasad realizacji pojedynczych transakcji płatniczych w MBS


Podstawowa struktura organizacyjna

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Małopolskim Banku Spółdzielczym

Informacja o stosowaniu Zasad ładu korporacyjnego

Komunikat Banku w związku z art. 111 i 111 b ustawy Prawo bankowe

Informacja Małopolskiego Banku Spółdzielczego wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe

Komunikat dotyczący rachunków oszczędnościowych w walutach

 

Zestawienia bilansowe - 12.2019 r.

Bilans Banku - AKTYWA, PASYWA

Pozycje pozabilansowe

Rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów środków pieniężnych

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie biegłego

Sprawozdanie Zarządu Banku za 2018 r.

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40