O karcie

Karta dedykowana dla rachunku firmowego prowadzonego w walucie Euro.

Karta debetowa jest kartą powiązaną z rachunkiem firmowym. Umożliwia dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na rachunku.

Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, dokonywanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja, przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3%, w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego i  PLN.

Korzyści

Karty płatnicze są niezbędnym narzędziem w biznesie. Wybierając biznesową kartę płatniczą w MBS zyskujesz:

 • komfort – teraz wystarczy telefon, by cieszyć się wygodą płatności mobilnych. Aktywuj urządzenie mobilne, wprowadź PIN w 3D Secure i nr telefonu logując się na stronie www.kartosfera.pl i dodaj kartę w aplikacji bankowej BS Pay. To wystarczy, by płacić telefonem w sposób analogiczny do płatności kartą zbliżeniową.
 • stały dostęp do informacji o środkach na koncie
 • wygoda i bieżąca kontrola wydatków dzięki dowolnej liczbie kart wydanych dla pracowników
 • szybki, stały i bezpieczny dostęp do pieniędzy
 • natychmiastowe zasilenie rachunku dzięki wpłatom we wpłatomacie
 • darmowe wypłaty z sieci bezpłatnych bankomatów w Polsce (wykaz na stronie www.mbsw.pl)
 • szybkie transakcje bezgotówkowe w sklepach w kraju i za granicą oraz w internecie
 • bezpieczeństwo transakcji dzięki zabezpieczeniom 3D Secure oraz zastąpieniem numeru karty w urządzeniu mobilnym tzw. tokenem płatniczym
 • dostęp do wybranych usług dotyczących kart w portalu „Kartosfera” oraz w aplikacji bankowej „BS Pay”
 • indywidualne limity dzienne, dopasowane do własnych potrzeb
 • wygoda – karta zostanie wznowiona automatycznie

Aktualne komunikaty dotyczące m.in. maksymalnych limitów dziennych

Informacje dotyczące zastrzeżenia karty

Podręcznik użytkownika Kartosfery

Instalacja aplikacji mobilnej BS Pay

Lista bezpłatnych bankomatów

Jak otrzymać kartę

W celu otrzymania karty wystarczy w dowolnej placówce Banku złożyć wniosek o wydanie karty.

Najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku, Bank przesyła pocztą na wskazany we wniosku adres korespondencyjny kod PIN oraz kartę. Kod PIN oraz karta przesyłane są w odrębnej korespondencji.

Wysłana przez Bank karta jest nieaktywna. Kartę można aktywować:

 • za pośrednictwem Infolinii Banku pod numerem +48 86 215 50 00;
 • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl;
 • w jednostce organizacyjnej Banku.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40