O karcie

Karta kredytowa to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności.

Karta kredytowa to także dodatkowe środki na wydatki związane z działalnością firmy. Na podstawie zdolności kredytowej przyznawany jest łączny limit kart, a w jego ramach firma zdecyduje, ile kart kredytowych chce otrzymać dla siebie i swoich pracowników.

Więcej informacji o kartach VISA znajdziesz na stronie www.visa.pl

Korzyści

Wybierając kartę kredytową Visa Business Credit zyskujesz:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania
 • możliwość pokrycia bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy
 • zwiększenie płynności finansowej firmy
 • limit kredytowy do 50 000 PLN
 • komfort – możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w kraju i za granicą bez dodatkowych opłat
 • darmowy kredyt - na spłatę zadłużenia masz nawet 51 dni bez odsetek
 • możliwość dokonywania przelewów z karty kredytowej
 • możliwość dokonywania transakcji w Internecie
 • możliwość sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie, doładowania telefonu komórkowego
 • możliwość wydania dowolnej liczby kart z limitami indywidualnymi dla każdego pracownika
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku

Jak otrzymać kartę

W celu otrzymania karty wystarczy w dowolnej placówce Banku złożyć wniosek o wydanie karty.

Najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku, Bank przesyła pocztą na wskazany we wniosku adres korespondencyjny kod PIN oraz kartę. Kod PIN oraz karta przesyłane są w odrębnej korespondencji.

Wysłana przez Bank karta jest nieaktywna. Kartę można aktywować:

 • za pośrednictwem Infolinii Banku pod numerem +48 86 215 50 00;
 • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl;
 • w jednostce organizacyjnej Banku.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40