Jak doładować telefon poprzez bankowość internetową? To bardzo proste!
 
Trzeba zalogować się do systemu bankowości internetowej eBSW, wybrać opcję "Przelewy", następnie "Doładuj telefon", rachunek, z którego chcemy dokonać płatności, wybrać operatora sieci i numer telefonu oraz kwotę doładowania.

W kolejnym kroku doładowania system wyświetla szczegóły transakcji i prosi o hasło. Po podaniu prawidłowego hasła i naciśnięciu przycisku Wykonaj, system wyświetli komunikat informujący o przyjęciu zlecenia doładowania konta.

W ciągu kilkudziesięciu sekund na koncie telefonu pojawi się zasilenie. 

Proces doładowania telefonu komórkowego w bankomacie wygląda następująco: po wprowadzeniu do bankomatu karty płatniczej i numeru PIN (identycznie jak w przypadku wypłaty gotówki z bankomatu) na ekranie bankomatu z polecenia wyboru typu operacji należy wybrać "doładowanie telefonu", na kolejnych ekranach klient wybiera operatora, kwotę doładowania oraz dwukrotnie wprowadza numer telefonu, doładowanie zostaje automatycznie wykonane, a klient otrzymuje wydrukowane potwierdzenie dokonania operacji.

Oferujemy doładowania telefonów na kartę wszystkich najważniejszych operatorów: Orange, Plus na kartę, T-Mobile na kartę, Mix, Heyah, Heyah Mix, Play, Diallo, Cyfrowy Polsat, wRodzinie oraz Mobile.

Dostępne nominały doładowań PrePaid.

Usługa Doładowania PrePaid dokonywana jest w ramach niniejszych nominałów:

  1. Dla kont przedpłaconych w sieci Orange stałą kwotą: 5 PLN, 10 PLN, 30 PLN, 40 PLN, 50 PLN, 100 PLN, 200 PLN.
  2. Dla kont przedpłaconych w sieci Plus na kartę: dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5 PLN a 500 PLN.
  3. Dla kont przedpłaconych w sieci T-Mobile na kartę, Mix i Internet: kwotą w pełnych złotówkach między 5 PLN a 500 PLN.
  4. Dla kont przedpłaconych "Heyah" i Heyah Mix: dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5 PLN a 500 PLN.
  5. Dla kont przedpłaconych "Play": dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5 PLN a 300 PLN.
  6. Dla kont przedpłaconych "Diallo": dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5 PLN a 300 PLN.
  7. Dla kont przedpłaconych "Cyfrowy Polsat": dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5 PLN a 500 PLN.
  8. Dla kont przedpłaconych „wRodzinie”: dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 10 PLN a 250 PLN.
  9. Dla kont przedpłaconych „mOBILE”: dowolną kwotą w pełnych złotówkach między 5 PLN a 500 PLN.
Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40