Polecamy jedynie sprawdzone oferty, współpracując z prawie 10 Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, zapewniając ubezpieczenie jak najlepiej dostosowanego do potrzeb Klientów.

Oferta zawiera ubezpieczenia na życie, majątkowe, komunikacyjne i turystyczne, a także możliwość ubezpieczeń firm oraz gospodarstw rolnych.

Żyj spokojnie z dobrym ubezpieczeniem.

Zapytaj o ubezpieczenie

CUK ubezpieczenia

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40