bankowosc elektr oferta

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy Klientów korzystających z usługi SMS Banking, iż ze względów wydajnościowych z dniem 23.06.2017 r. zmianie ulega numer telefoniczny usługi. Dotychczasowy numer: +48 510 140 060 zostaje zastąpiony numerem +48 661 004 088. Mając na uwadze zaistniałą zmianę prosimy o kierowanie ewentualnych zapytań o saldo na nowy numer usługi z zachowaniem dotychczasowego formatu zapytania. Więcej informacji na stronie www.mbsw.pl. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Usługa SMS polega na automatycznym lub na żądanie przesyłaniu na telefon sieci GSM posiadacza rachunku komunikatu (SMS) informującego o:

 • saldzie na jego rachunku i/lub wolnych środkach na rachunku,
 • zmianach salda na rachunkach,
 • oprocentowaniu posiadanych rachunkach w Banku,
 • informacji o trzech ostatnich operacjach,
 • informacji o debecie,

Informacja jest przekazywana w sposób zapewniający zachowanie poufności.

 • szybki dostęp do rachunku i informacji o wolnych środkach,
 • bieżące informacje na temat operacji (wpłat, wypłat) z rachunku,
 • kontrola własnych wydatków,
 • nieograniczony czasowo dostęp do informacji

Wysyłanie automatyczne komunikatu (SMS) następuje, gdy Posiadacz rachunku uaktywni przynajmniej jedną z usług do rachunku tj.

 • Saldo na początek dnia
 • Zmiana salda
 • Informacja o debecie

System dodatkowo generuje odpowiedź na zapytanie przesłane przez posiadacza, poprzez SMS z numeru podanego wcześniej Bankowi. Klient wysyła do Banku wiadomość (z numeru podanego wcześniej Bankowi)  o treści:
<modulo>#<pin>#<pytanie>
Gdzie:
modulo – modulo klienta
pin – nadane klientowi czterocyfrowe hasło
pytanie – rodzaj oczekiwanej odpowiedzi:

Dostępne pytania:

S Salda wszystkich rachunków
SB Salda rachunków bieżących
SK Salda kredytów
SL Salda lokat
O Oprocentowanie wszystkich rachunków
OB Oprocentowanie rachunków bieżących
OK Oprocentowanie kredytów
OL Oprocentowanie lokat
W Trzy ostanie operacje wszystkich rachunków
WB Trzy ostatnie operacje rachunków bieżących
WK Trzy ostatnie operacje kredytów
WL Trzy ostatnie operacje lokat


NR TELEFONICZNY BANKU:     661 004 088

Klient może zmienić swój kod PIN wysyłając odpowiedni SMS:
<modulo>#<obecny pin>#P#<nowy pin>
Nowy kod PIN powinien składać się z czterech cyfr. Po udanej zmianie nadawca otrzyma wiadomość zwrotną treści:
<PIN został pomyślnie zmieniony.>

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40