POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MBSmobile

  1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji MBSmobile.
  2. Login Użytkownika, informacje o producencie oraz modelu urządzenia przesyłane są do Banku podczas procesu parowania w celu jego identyfikacji w usłudze bankowości elektronicznej.
  3. Po zakończeniu procesu parowania urządzenia, przechowywana jest na nim nazwa profilu zdefiniowana przez Użytkownika aplikacji.
  4. Transmisja danych pomiędzy aplikacją MBSmobile a Bankiem jest w pełni szyfrowana przy użyciu bezpiecznych algorytmów szyfrujących.
  5. Aplikacja MBSmobile nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie postronnej identyfikację Użytkownika aplikacji.
  6. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej polityki prywatności, należy niezwłocznie odinstalować aplikację.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40