mini-PLB2_22.11.jpg MBS ambasadorem projektu

Drugie z cyklu spotkań biznesowych dedykowanych przedsiębiorcom pod nazwą „Pierwsza Liga Biznesu” za nami. Małopolski Bank Spółdzielczy jako jeden z ambasadorów tego Projektu po raz kolejny miał okazję gościć przedsiębiorców. Tematem wystąpienia prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor przy udziale innych banków spółdzielczych oraz przedstawicieli KZBS było zagadnienie „Jak prowadzić biznes (mikro, MSP) z sukcesem w zmiennym otoczeniu”.

 

 

Gości przywitali Wiceprezes Zarządu Marek Waligóra oraz Wiceprezes Zarządu Robert Janowski, natomiast z ramienia KZBS wszystkich uczestników spotkania powitała Wiceprezes prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. Wystąpienie wzbudziło duże zainteresowanie i chęć podjęcia dyskusji w  kwestiach budzących wątpliwości. Debata zakończona serią pytań i odpowiedzi pozwoliła każdemu   na zabranie głosu i zajęcie stanowiska oraz wymianę doświadczeń w tematach biznesowych.

Dziękujemy Wszystkim uczestnikom spotkania za zaangażowanie oraz czynny udział w realizacji Projektu.

P1010820_strona1.jpg  P1010828_strona2.jpg

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40