mini-neuroflow.jpg Aktywny trening słuchowy NEUROFLOW

Bank miał przyjemność wesprzeć Szkołę Podstawową nr 2 w Wieliczce we wdrożeniu innowacji pedagogicznej, jaką jest aktywny trening słuchowy Neuroflow.

Jest to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń. Dobre słyszenie jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia, dlatego cieszy nas pomoc dzieciom oraz umożliwienie im darmowej diagnozy i terapii.

Więcej na: https://www.neuroflow.pl/pl

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40