Informacja dotycząca zmiany oprocentowania depozytów w Małopolskim Banku Spółdzielczym na podstawie Uchwały Zarządu obowiązującej od 16.06.2020r.

Informujemy, iż w związku z kolejnym obniżeniem stawek depozytów na rynku finansowym, nastąpi zmiana oprocentowania produktów depozytowych:

 1. Klienci indywidualni:
  1) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe w złotych (link: https://www.mbsw.pl/rachunki/rachunek-oszczednosciowy-efekt-plus#/oprocentowanie)
  2) Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych (link: https://www.mbsw.pl/lokaty/lokata-standard#/oprocentowanie)
  3) Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych – zakładane przez Internet (link: https://www.mbsw.pl/lokaty/lokata-zakladana-przez-internet#/oprocentowanie)
  4) Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych – ZYSK (link: https://www.mbsw.pl/lokaty/lokata-zysk#/oprocentowanie)
  5) Rachunki terminowych lokata oszczędnościowych 12 miesięcznych o progresywnym oprocentowaniu (link: https://www.mbsw.pl/lokaty/lokata-o-progresywnym-oprocentowaniu#/oprocentowanie)
  6) Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych o oprocentowaniu zależnym od stawek rynku międzybankowego (link: https://www.mbsw.pl/lokaty/lokata-o-oprocentowaniu-zaleznym-od-wibid#/oprocentowanie)
  7) Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych (link: https://www.mbsw.pl/lokaty/lokata-walutowa#/oprocentowanie)
 2. Klienci instytucjonalni:
  1) Rachunki lokat terminowych w złotych – zakładanych przez Internet (link: https://www.mbsw.pl/lokaty-firmy/lokata-zakladana-przez-internet#/oprocentowanie)
  2) Rachunki lokat terminowych w złotych (link: https://www.mbsw.pl/lokaty-firmy/lokata-standard#/oprocentowanie)
  3) Rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych (link: https://www.mbsw.pl/lokaty-firmy/lokata-walutowa#/oprocentowanie)

------------------------------------------------------
Produkty depozytowe wycofane z oferty:
Lokaty 1 dniowe zakładane do 5.01.2012 r. z 0,05% do 0,01%.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40