Zmiana Taryfy opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych - od 01.08.2020 r.

Szanowni Klienci,

Małopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Wieliczce niniejszym informuje, iż z dniem 01.08.2020 r. ulega zmianie Taryfa opłat i prowizji od rachunków klientów indywidualnych.

Zmiany te objęły opłaty za prowadzenie rachunków i obsługę operacji na tych rachunkach.

Pełna treść Taryfy opłat i prowizji dostępna na stronie na stronie: https://mbsw.pl/taryfa-oplat-i-prowizji.

 

Podstawowe opłaty uległy zmianie w następującym zakresie:

- ROR Standard

- ROR 50+

- ROR Junior i Student

- rachunek oszczędnościowy w złotych

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40